Desnoods proefproces tegen wachtlijsten jeugd-GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

ADHD-Jeugd, jeugdpychiatrie

25 oktober 2016 – Platform MEER GGZ roept ouders op om zich te melden wanneer hun kinderen de dupe worden van lokale wachtlijsten voor Jeugd GGZ. Dit kan vanaf vandaag via het meldpunt wachtlijsten@platformmeerggz.nl

MEERGGZ, een platform van ondernemende instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, is van mening dat gemeenten en het Rijk te lang treuzelen met het oplossen van de ontstane problemen. Dat heeft verwoestende gevolgen voor het welzijn van kwetsbare jongeren en hun omgeving. Ouders die hiermee te maken hebben wordt gevraagd zich te melden. Het Platform wil hen steunen om –zo nodig via de rechter- helderheid te krijgen over de zorgplicht van gemeenten.

Ouders van “wachtlijstkinderen” kunnen zich melden

Gehele gezinnen onder druk
Afgelopen voorjaar stelde MEERGGZ al dat de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (Jeugd GGZ) oplopen tot onaanvaardbare lengte. Voorzitter Bert Bakker: “In een aantal gevallen is sprake van 40 weken wachttijd. Achter die cijfers is het nog erger, in een aantal gevallen wordt het budget voor 2017 al volledig uitgeput voor bestaande behandelingen, zodat men de facto tot 2018 moet wachten. Dat is niet acceptabel, het gaat om kwetsbare jongeren en vaak om het gehele gezin dat onder grote druk staat”.

Geen grip op lokale problemen
Staatssecretaris Van Rijn meldde begin deze week aan de politiek dat het niet mogelijk is om een landelijk beeld te geven van aanmelddata en wachtlijsten. Dit komt omdat de toegang per gemeente verschillend georganiseerd is. Ook wijst hij op de verschillende inkoopafspraken van gemeenten. Afgelopen weken waren verschillende gemeenten in het nieuws omdat zij dreigden de jeugdhulp te staken. Bert Bakker: “De huidige opstelling van gemeenten heeft ernstige gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. Gemeenten, Rijk en aanbieders zouden samen de problemen moeten oplossen in plaats van naar elkaar te wijzen”.

Melden
Bezorgde ouders kunnen zich melden via het meldpunt bij MEERGGZ wanneer hun kind onredelijk lang op de wachtlijst staat. MEERGGZ wil op basis van de meldingen de zorgplicht van gemeenten en de toepasselijkheid van de Treeknorm nader definiëren door ouders te ondersteunen bij een eventuele juridische procedure.

Bron: platformmeerggz.nl

Dit bericht is 4154 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail