11 december 2019 – Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de aanpak van personen met verward gedrag. De afgelopen drie jaren is onder aanvoering van het Aanjaagteam en het Schakelteam personen met verward gedrag ingezet op een goed werkende persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag. Hiermee zijn we – ook in de fase na…

10 december 2019 – Een psychiatrische  verpleegkundige gaat het team centralisten in de 112-alarmcentrale in Lelystad  versterken. De SPV-er gaat de medewerkers van politie en ambulancedienst helpen te bepalen wat er moet gebeuren bij meldingen over personen met verward gedrag. Als het nodig blijkt te zijn wordt er snel passende ggz-hulp geregeld, zo meldt de…

30 september 2019 – Gisteravond in KRO NCRV’s De Monitor aandacht voor verwarde mensen. Je hoort het steeds vaker: een verwarde man of verwarde vrouw is gesignaleerd. Maar: wie zijn deze mensen en hoe is de hulpverlening rondom deze groep georganiseerd? Sinds de bezuinigen in de geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal incidenten met verwarde mensen toe….

26 september 2019 – Er is een toename van woonoverlast in de sociale sector zo blijkt uit de tweejaarlijkse Corporatiemonitor Woonoverlast 2019 van de koepel van woningcorporaties Aedes. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast en nachtelijke overlast door mensen met psychische problemen. Aedes enquêteerde voor de monitor bijna tweehonderd woningcorporaties in Nederland. Die maken zich…

26 september 2019 – Op 23 september organiseerde de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over personen met verward gedrag. In drie rondes kwamen vertegenwoordigers van ggz-instellingen, gemeenten, politie, GGD, woningcorporaties en patiëntenorganisaties aan bod. Uit de ggz-sector schoven Gerco Blok (Emergis), Tom van Mierlo (Reinier van Arkel),…

19 april 2019 – De veiligheid van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) is in de Nederlandse zorg onvoldoende gewaarborgd, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Zorgverleners zijn vaak niet goed op de hoogte van het gevaar dat patiënten met een ernstige psychische aandoening vormen voor zichzelf en hun omgeving. In Nederland zijn 250.000…