Eerste subsidiemogelijkheden Grip op Onbegrip van ZonMw

Facebooktwitterlinkedinmail

26 augustus 2021 – Het nieuwe Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw is officieel van start gegaan en de eerste subsidiemogelijkheden zijn geopend. In dit nieuwsbericht leest u meer over de openstaande subsidiemogelijkheden.

Met dit subsidietraject wordt ingezet op de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van maximaal 20 Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag.

De opzet van de kenniswerkplaatsen vindt plaats in 2 fasen:

  1. Startimpuls (fase 1) – maximaal 4 maanden. Regionale samenwerkingsverbanden dienen een subsidieaanvraag in voor het vormen van een regionale kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag en het gezamenlijk bepalen van de doelen en inhoudelijke projecten van de werkplaats. Per project is maximaal €25.000,- subsidie beschikbaar voor een periode van 4 maanden.
  2. Uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) – maximaal 4 jaar. De in de eerste fase gehonoreerde samenwerkingsverbanden worden uitgenodigd op basis van hun projectplan een uitgewerkte subsidieaanvraag op te stellen voor de coördinatie van het samenwerkingsverband en de uitvoering van een aantal samenhangende projecten. Per werkplaats is maximaal €800.000,- subsidie beschikbaar voor een periode van 4 jaar.

ZonMw beoogt met deze subsidieoproep bestaande netwerken de kans te bieden deze uit te breiden en een onderzoekscomponent toe te voegen, projecten in samenhang op te pakken en door langlopende subsidies rust, ruimte en regelmaat te creëren die nodig zijn om deze ingewikkelde problematiek blijvend hanteerbaar te maken. De deadline van de startimpuls fase is op dinsdag 26 oktober om 14.00 uur.

Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken

Het doel van deze subsidieoproep is het versterken van regionale samenwerkingsverbanden, waarin partners uit het zorg- en veiligheidsdomein samenwerken, ten behoeve van een betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek. Waar relevant wordt de verbinding met het sociaal domein verstevigd.

Bestaande regionale samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag indienen om een aantal inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid in de praktijk te brengen. Dit wordt gedaan door het inrichten van een gezamenlijk leer- en verbeterproces.

Per veiligheidsregio is maximaal 400.000 euro gereserveerd. Projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. De deadline van deze subsidieoproep is op dinsdag 14 oktober om 14.00.

Onderscheid subsidieoproepen

Het belangrijkste onderscheid tussen bovenstaande subsidieoproepen is de doelgroep. De kenniswerkplaatsen richten zich op mensen met ‘onbegrepen’ gedrag in brede zin, terwijl de samenwerkingsverbanden zorg en veiligheid zich specifiek richten op de meer complexe casussen, waar zowel zorg als veiligheid een rol spelen.

De inhoudelijke thema’s en de opzet van het samenwerkingsverband hangen nauw samen met partijen en professionals die betrokken zijn bij de betreffende doelgroep. Uiteraard is die knip in de praktijk niet zo hard. Het is dan ook de ambitie dat de projecten vanuit beide pijlers gedurende de looptijd regionaal actief de verbinding zoeken. Het principe “lerend samenwerken” speelt in beide trajecten dan ook een belangrijke rol.

Informatiebijeenkomsten

Wilt u meer weten over deze subsidieoproepen? Sluit dan aan bij de informatiebijeenkomsten op 2 september van 15:00- 16:30 of op 16 september van 10:00- 11:30. Aanmelden kan hier.

Meer informatie

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 1476 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail