Aanpak mensen met verward gedrag nog steeds niet op orde

Facebooktwitterlinkedinmail

11 januari 2021 – Ondanks alle aanbevelingen van het landelijk Schakelteam Verwarde Personen en álle inspanningen komen er nog steeds ruim honderdduizend meldingen per jaar bij politie of ambulancediensten voor mensen met verward gedrag, zo meldt het Brabants Dagblad. 

Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) vraagt  al jaren aandacht voor het probleem, want het moet en het kan beter. Het probleem is niet geldgebrek want de afgelopen jaren bleven er miljoenen op de plan liggen. De oorzaak lijkt eerder dat er voor een specifieke groep van mensen met verwarde gedrag  geen goede zorgmogelijkheden zijn en daarnaast kan de informatie-uitwisseling beter.  Mensen worden soms na een verblijf in de cel of in een kliniek weer op straat gezet zonder betrokken instanties te waarschuwen. Dat is vragen om nieuwe problemen’, aldus Van den Berg.

“Met dagbesteding, een inkomen en een wijkteam met ervaring in de GGZ kan deze groep prima zelfstandig wonen, mits er voldoende mogelijkheden zijn om de zorg op te schalen. Er moet beter naar familie en buren worden geluisterd en gedwongen opnemen zou makkelijker moeten kunnen.’ vindt Van den Berg.

Met dat doel werd op 1 januari 2020 de nieuwe Wet Verplichte GGZ van kracht, familie kan een procedure opstarten voor verplichte zorg.  In de praktijk blijft het echter ingewik­keld om de balans te vinden tussen privacy en zelfbe­schik­king van mensen en anderzijds om de samenle­ving die beschermd moet worden, zo merkt ook SP Kamerlid Henk van Gerven uit Oss, “de wet Verplichte GGZ leidt tot een veel bureaucratie en is weinig effectief.”

In de praktijk blijkt overigens dat hooguit tien procent van de mensen met  verward gedrag op straat wordt veroorzaakt door mensen met een psychiatrisch aandoening. Bij de overige 90 procent gaat het om dementie, verslaving, psychosociale problemen of een licht verstandelijke handicap, aldus de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de NVvP.

Bron en uitgebreid artikel : bd.nl 

Dit bericht is 2576 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail