Cliëntenor­ganisaties slaan handen ineen bij Evaluatie Wmcz 2018

Facebooktwitterlinkedinmail

15 april 2024 – In 2025 wordt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) geëvalueerd door het ministerie van VWS. Vooruitlopend op het onderzoek begon LOC Waardevolle zorg al een tijd geleden met het verzamelen van signalen vanuit cliëntenraden. Inmiddels trekken KansPlus, MIND, NCZ, het LSR en LOC samen op in het contact met het ministerie met de boodschap: ‘Betrek cliëntenraden en cliëntenorganisaties bij het evaluatieonderzoek’.

De Wmzc 2018 trad op 1 juli 2020 in werking. Een belangrijke vraag is of de verbeterpunten ten opzichte van de oude Wmcz leiden tot het gewenste resultaat. Wat merken cliëntenraden ervan in praktijk? En waar kan het beter?

Plan van aanpak
Op dit is het ministerie van VWS bezig om een plan van aanpak op te stellen voor het onderzoek. Daarom zochten KansPlus, MIND, het LSR, NCZ en LOC contact met de opstellers van het plan van aanpak. Dat leidde onder andere tot een brief (d.d.28 maart) waarin de partijen per verbeterpunt ten opzicht te van oude Wmcz onderwerpen aanlevert die relevant zijn voor de evaluatie. Deze onderwerpen komen uit de praktijk van cliëntenraden en de eigen werkpraktijk in de medezeggenschap.

Ervaringen van cliëntenraden
Verder wijzen de vijf partijen er op dat het belangrijk is dat alle betrokken partijen hun ervaringen kunnen delen in de evaluatie en de ervaringen van cliëntenraden een plek moeten krijgen in het onderzoek. Daarnaast hebben de partijen nadrukkelijk gevraagd om bij de evaluatie rekening te houden met maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de medezeggenschap, zoals bijvoorbeeld de toenemende regionalisering van de zorg, de toenemende digitalisering en de toenemende scheiding tussen wonen en zorg. Een lijst van deze ontwikkelingen was onderdeel van de brief van 28 maart.

We blijven het belang van de signalen vanuit cliëntenraden voor het onderzoek onder de aandacht brengen van het ministerie. Wil je ervaringen of opmerkingen over hoe de Wmcz in de praktijk werkt delen? Mail dan naar x.vanderkruk@loc.nl

Lees meer
Evaluatie Wmcz 2018: stand van zaken – LOC Cliëntenraden (clientenraad.nl)

Bron: clientenraad.nl

 

Dit bericht is 492 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail