Oproep aan Kamer: grijp in op inkomensondersteuning en schuldenbeleid

Facebooktwitterlinkedinmail

30 januari 2024 –  Onlangs is de samenhang tussen geldzorgen en psychische klachten opnieuw bevestigd in onderzoek door Trimbos. Zorgelijk, ook omdat mensen met schulden twee keer zo vaak suïcidale gedachtes hebben dan mensen zonder schulden. Daarom is aandacht voor het belang van goede armoede-/schuldenbestrijding ter bevordering van de gezondheid van mensen met psychische klachten belangrijk. Om te voorkomen dat psychische klachten erger worden. Én om te voorkomen dat zij die daar nog geen last van hebben, klachten krijgen.

MIND en de Nederlandse ggz vragen in een gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie voor SZW om in het komende Kamerdebat over armoede- en schuldbeleid aandacht te vragen voor deze groepen en te vragen om concrete maatregelen.

Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
Donderdag 1 februari debatteert de Vaste Kamercommissie voor SZW met minister Schouten in het commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid. Voor het debat over arbeidsmarktbeleid wees De Nederlandse ggz er al op dat goede ondersteuning en investeren in een inclusieve arbeidsmarkt van groot belang zijn. Soms kan de problematiek echter zo groot zijn, dat men niet in staat is om (volledig) te werken om in eigen inkomen te voorzien.

Gezamenlijke brief MIND en de Nederlandse ggz
Mensen met ernstige psychische klachten hebben vaak grote financiële zorgen. Het Trimbos-onderzoek laat zien dat één op de vijf geen financiële buffer heeft en dat eveneens één op de vijf aangeeft bijna alleen nog maar aan de financiële situatie te kunnen denken. We verzoeken de Kamerleden na te vragen of er bij het bestaanszekerheidsdossier specifieke maatregelen worden getroffen voor deze doelgroep. Ook wijzen we erop dat veel mensen niet weten waar ze moeten aankloppen voor inkomensondersteuning en wat eraan gedaan gaat worden om drempels voor inkomensondersteuning door schaamte en stigma weg te nemen. Het sociaalzekerheidsstelsel is te ingewikkeld en moet eenvoudiger. In onze brief wijzen we op de mogelijkheid om bepaalde regelingen automatisch te laten verstrekken.

Armoedebestijding gezamenlijke opgave
Armoede- en schuldenbestrijding is een opgave aan ons allen. Samen met de Nederlandse ggz wijzen we op het belang om nieuwe inkomensondersteuningsregelingen en verandering van beleid te laten landen bij de professionals in de ggz, zodat zij de cliënten die zij begeleiden daarop kunnen wijzen. En vanuit de overheid om zoveel mogelijk inwoners te wijzen op, en toegang te bieden tot, onafhankelijke cliëntenondersteuning.

Lees hier de volledige brief die we samen met de Nederlandse ggz stuurden naar de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het debat op 1 februari 2024. 

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 1001 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail