IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling ondertekend

Facebooktwitterlinkedinmail

24 januari 2024 –  De IZA-partijen, waaronder de Nederlandse ggz, en minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tekenden gisteren het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is hiermee een stuk dichterbij.

Om patiëntgegevens optimaal te kunnen gebruiken, moeten deze beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn. Maar het landelijk delen en hergebruiken van deze gegevens is nu nog beperkt mogelijk. De realisatie en implementatie van de randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling – waaronder Eenheid van Taal, generieke functies en het landelijk dekkend netwerk – moeten daarom worden versneld.

Belangrijke randvoorwaarde
Arthur Notermans, lid van ons bestuur, tekende namens de Nederlandse ggz: “Door het uitvoeringsakkoord brengen we databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling in de ggz dichterbij. Dit is goed voor continuïteit en kwaliteit van zorg, maar ook voor efficiency en het terugdringen van administratieve lasten.” Het is voor de ggz dan ook een belangrijke randvoorwaarde voor het bereiken van de doelen die zijn afgesproken in het integraal zorgakkoord.

Met het uitvoeringsakkoord committeren VWS en de zorgpartijen zich aan gemaakte keuzes en richtinggevende afspraken die bijdragen aan landelijke gegevensuitwisseling. Het akkoord voorkomt ook dat afwijkende keuzes worden gemaakt die landelijke gegevensuitwisseling bemoeilijken of vertragen. En het voorkomt desinvesteringen.

Minister Helder: ‘Ik ben erg blij met de goede samenwerking binnen het zorgveld die heeft geleid tot dit uitvoeringsakkoord. Dit is een belangrijke stap die bijdraagt om te komen tot landelijke elektronische gegevensuitwisseling.’

Toegankelijke, goede en betaalbare zorg
Gezondheid is voor iedereen belangrijk, maar de zorg staat steeds meer onder druk. Elektronische gegevensuitwisseling draagt eraan bij dat de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar blijft. Het verhoogt de arbeidsproductiviteit van zorgverleners, verlaagt de administratieve lasten en is een essentiële randvoorwaarde voor passende zorg.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1312 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail