statushouders, vluchteling, interculturele psychiatrie

13 september 2021 – Hoewel de lichamelijke gezondheid van nieuwkomers met een tijdelijke verblijfsvergunning (statushouders) relatief goed is, is dit veel minder het geval met de psychische gezondheid. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het tekort aan gespecialiseerde zorg die is afgestemd op de cultuur en achtergrond. Denk aan zorg rondom PTSS Posttraumatische Stressstoornis  of traumaverwerking. Ook…

onderzoeksagenda, suïcidepreventie

12 september 2021- De Tweede onderzoeksagenda Suïcidepreventie is 10 september op Wereldsuïcidepreventiedag, aangeboden aan het ministerie van VWS. Hierin wordt nadrukkelijk gevraagd om voorrang te geven aan implementatiegericht onderzoek van kansrijke interventies en vroegsignalering. Daarbij wordt gepleit voor domein- en discipline-overstijgende samenwerking. Alhoewel de aandacht voor suïcidepreventie de afgelopen jaren is gestegen, is het totale…

jaap van weeghel

12 september 2021 – Op 9 september 2021, werd prof. dr. Jaap van Weeghel door Koos Janssen, burgemeester van Zeist, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege de coronamaatregelen hielp de echtgenote van Jaap de onderscheiding op te spelden. Koos Janssen memoreerde in zijn toespraak het vele werk dat Jaap van Weeghel heeft…

de groene ggz, natuur, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid , natuur

10 september 2021 – Met een goed bezochte en inspirerende kick-off bijeenkomst kreeg het initiatief De Groene GGZ een prachtige start. Vertegenwoordigers van veertien GGZ-instellingen, Groene Voorlopers in de Groene GGZ, informeerden elkaar over vergroeningsinitiatieven en wisselden ideeën uit voor nieuwe stappen in het vergroeningsproces. De ideeën en suggesties omvatten onderwerpen als het actief betrekken van…

congres autisme

9 september 2021 – Op donderdag 18 november 2021 vindt de 9e editie van het jaarlijkse congres Autisme plaats in Utrecht. Dit congres is ook online te volgen, deelnemers krijgen dan 30 dagen toegang tot alle presentaties van de sprekers. Ook onder professionals zijn er veel misvattingen over autisme. Hoe vaak hoor je niet zeggen…

schuldsanering, armoede, armoedebeleid, corona herstelfonds

7 september 2021 – Het Oranje Fonds richt focus op armoede met Corona Sociaal Herstelfonds. Door de coronacrisis zijn veel Nederlanders in (diepere) armoede beland. Vanaf dinsdag 7 september kunnen projecten die zich inzetten voor mensen die in armoede leven een beroep doen op het Corona Sociaal Herstelfonds van het Oranje Fonds. Hierin is sinds de start…

naasten, naasten in kracht, nabestaanden, mantelzorg, mantelzorgers, schizofrenie, emotieregulatie, mantelzorg, domein naar elkaar, epressie, naasten, mantelzorgers

7 september 2021 – Samen met patiënten, naasten en professionals is onder begeleiding van Akwa GGZ de kwaliteitsstandaard voor het betrekken van naasten herzien. Naasten zijn heel belangrijk voor de patiënt en het herstelproces. Daarom is er een zogenaamde generieke module Naasten over de samenwerking met én ondersteuning van naasten.  Duidelijke boodschap en hulpmiddelen Bij de herziening zijn aanpassingen gedaan vanwege…

rookruimtes, roken, armoede, rookverbod

7 september 2021 – Sinds 1 juli zijn rookruimtes in de zorg verboden. Dat heeft nogal wat gevolgen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben én roken. Zij wonen immers in een kamer of appartement wat onderdeel is van een locatie van een zorgaanbieder. Zij zien die plek terecht als een thuis – en niet…

petitie, burgerinitiatief

7 september 2021 – Auteur en ervaringsdeskundige Imke Gilsing startte onlangs het ‘burgerinitiatief voor menswaardige zorg’ en zoekt steun. Als ze 40.000 steunbetuigingen verzamelt komt het onderwerp op de politieke agenda. ‘Menswaardige zorg is een mensenrecht én bestaat’, aldus Gilsing. ‘Methoden zoals (Peer Supported) Open Dialogue, zorg die humaan is voor patiënt, naaste én hulpverlener,…

de groene ggz, natuur, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid , natuur

5 september 2021 – Persoonlijkheidsstoornissen komen vaker voor dan je zou verwachten. Hoewel we het exacte aantal niet hebben, bleek uit statistieken over de prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen in het afgelopen jaar bij volwassenen van 2001-2003 dat 9,1% van de bevolking een persoonlijkheidsstoornis ervoer toen de gegevens werden verzameld. Maar wat zijn persoonlijkheidsstoornissen precies? Hoe worden…

zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

4 september 2021 – Door een wijziging van de financiering in de geestelijke gezondheidszorg lopen ggz-patiënten het risico vanaf volgend jaar meer geld te moeten betalen voor de zorg die zij ontvangen. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit raakt het 98.000 patiënten, die gemiddeld 172 euro meer per jaar kwijt zijn. ‘Onacceptabel’, noemt cliëntenorganisatie MIND de ‘drempelverhogende…

shaking tree award

3 september 2021 – Mensen die met hun ideeën of opvattingen de wereld van zorg en welzijn opschudden kunnen worden genomineerd voor de Shakingtree Award. Sinds 2016 wordt deze prijs jaarlijks door een jury toegekend en uitgereikt op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De award is vernoemd naar Niels Schuddeboom (1982 – 2017), die…

zelfsabotage, zelfdestructief gedrag

3 september 2021 – Op donderdag 11 november 2021 vindt het congres ‘Zelfsabotage en zelfdestructief gedrag’ plaats in Eindhoven. Dit congres is ook online te volgen, deelnemers krijgen dan 30 dagen on-demand toegang tot alle online content, en kunnen deze in hun eigen tijd en tempo doorlopen. Mensen hebben soms gedachtepatronen of gedragingen die hen…

maatschappelijke participatie, screening, zelfdoding

31 augustus 2021 – GGZ Ecademy en de VGN Academie zijn dit jaar een structurele samenwerking aangegaan. Doel van de samenwerking is om een impuls te geven aan de scholing binnen de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, kennis rond (coöperatieve samenwerking bij) scholing te delen en elkaars activiteiten te versterken. Het partnerschap is voor onbepaalde tijd aangegaan…

huisdieren

28 augustus 2021 – Iedereen die te maken heeft met een depressie wil daar het liefst zo snel mogelijk van af. Helaas bestaat er niet één remedie. Toch zijn van sommige toepassingen bekend dat ze effectief zijn bij depressies. Huisdieren bijvoorbeeld. Het is namelijk zo dat huisdieren het omgaan met een depressie versimpeld voor iemand…