werkbezoek

31 mei 2022 – Maandag 30 mei hebben minister Helder van Langdurige Zorg en Sport én staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen een werkbezoek gebracht aan MIND. Centraal tijdens het bezoek stond de waarde van ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact bij het herstel van mensen met psychische klachten. Deze vormen van informele zorg worden…

slaap, droom, slapeloosheid, slapen

29 mei 2022 – Slaapgerelateerde aandoeningen hebben een grote invloed op de fysieke en emotionele gezondheid. Binnen de leefstijlgeneeskunde moet er daarom meer aandacht worden besteed aan slaap. Dit zegt hoogleraar Gert Jan Lammers. Hij sprak op vrijdag 20 mei zijn oratie uit met als titel: ‘De slaap vatten’. Lammers werkt op de afdeling Neurologie…

eetstoornissen, Ursula, eetstoornis, anorexia, stem, psychose

27 mei 2022 – In Nederland lijden niet alleen meer jonge mensen aan eetstoornissen dan vóór de coronacrisis.  Ook de problematiek is ernstiger geworden, waardoor bijvoorbeeld dwangvoeding vaker wordt toegepast.  Daarvoor waarschuwen experts hoewel concrete landelijke cijfers ontbreken, zo meldt Nu.nl. Kinderarts Annemarie van Bellegem,  en Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde…

burn-out, psychiaters, stress, burn-out, eCoaching, ziekteverzuim, dopamine, burn-out preventie, MKB, stress, beroepsziekten, burnout, psychische klachten

27 mei 2022 – Waarom hebben mensen met een burn-out of handicap nog steeds weinig kans op een baan? Werner (D66) vraagt het minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Volgens een Telegraafartikel hebben mensen met een burn-out of handicap “geen schijn van kans” op een baan. Schrijnend dat dat zelfs in tijden van krapte op de…

mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten

26 mei 2022 – Eetstoornissen, suïcidaliteit, zelfbeschadiging… Steeds meer jongeren kampen met ernstige psychische problemen. De RINO Groep sprak met Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. Hoe duidt hij deze verontrustende trend? En welk antwoord heeft de jeugd-ggz hierop?  CBS-statistieken maken pijnlijk duidelijk dat het met veel jongeren niet goed gaat. Tussen 2015 en 2019…

positieve emoties,

25 mei 2022 – Sociale normen bepalen wanneer we onze emoties kunnen laten zien en aan wie. Deze normen zijn veel strenger voor negatieve emoties dan voor positieve. Betekent dit dat we positieve emoties altijd en aan iedereen kunnen tonen? Nee, zeggen onderzoekers psychologie van de Universiteit van Amsterdam, die de uitingsnormen voor acht positieve emoties…

mentale gezondheid , gezond leven, lichamelijke gezondheid, mentale gezonde samenleving, placebo-effect

24 mei 2022 – Mentale gezondheid is bijna dagelijks in het nieuws. Steeds meer partijen houden zich hiermee bezig: denk bijvoorbeeld aan burgers, zorgverleners, het onderwijs, onderzoekers en beleidsmakers. Maar heeft iedereen wel hetzelfde beeld bij mentale gezondheid? Daarom is er nu één definitie voor mentale gezondheid. Eén definitie voor mentale gezondheid In praktijk worden…

webinar, lunchwebinar, gender, identiteit, autisme

23 mei 2022 – Hoe kun je als journalist het beste omgaan met verhalen over psychische kwetsbaarheid? Op dinsdag 31 mei start om 15:00 uur een webinar met als thema ‘Psychische kwetsbaarheid in de journalistiek’. Onder leiding van journalist Maarten Dallinga zullen verschillende deskundigen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen ervaringen. Aan de…

congres, externaliserend gedrag

21 mei 2022 – Op donderdag 22 september 2022 vindt de eerste lustrum editie van het jaarlijkse congres ‘Externaliserend gedrag’ plaats in Utrecht. Externaliserend gedrag, zoals schelden, schoppen en slaan is geen op zichzelf staand verschijnsel. Het komt ergens vandaan. Emotionele problemen liggen vrijwel altijd ten grondslag aan gedrag dat door de omgeving als hinderlijk…