toegang tot zorg, wijkverpleegkundige, mentale gezondheidscentra, bemoeizorg

5 maart 2023 – De monitor Toegankelijkheid van Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat zien dat de ziekenhuiszorg in februari licht wordt opgeschaald en de wachttijden iets afnemen. Uit het Zorgbeeldportaal blijkt dat 59% van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig levert. Dit percentage ligt iets hoger dan in januari. Het aantal mensen dat…

mentale gezondheid jongeren, jongvolwassenen ,verzuim, jongeren, mentale gezondheid, CBS, eigen risico, volwassen-ggz, ervaring, ervaringsdeskundigheid, transitieleeftijd, stigmatiseren, jeugd, sterven, risicojongeren, jongeren, mentale gezondheid, UNICEF,

4 maart 2023 – Het aandeel jongeren dat aangeeft mentale klachten te hebben, daalt nauwelijks sinds de laatste lockdown (begin 2022). Dat laat het nieuwste kwartaalonderzoek van december 2022 zien. Wel is het aantal jongeren dat de huisarts bezoekt voor mentale klachten, zoals depressie, terug op het niveau van 2019, vóór de coronapandemie. De resultaten…

boeken

3 maart 2023 – Als ggz-professional heb je met verschillende cliënten en hulpvragen te maken. Bij Uitgeverij SWP weten ze als geen ander hoe breed en divers de ggz is, en daarom brengen de uitgeverij ieder jaar tientallen boeken uit voor dit domein.Boeken voor professionals, geschreven door professionals. Hieronder een greep van deze boeken: Hoe swipe je een trauma…

Jeroen Pepers, de Nederlandse ggz

28 februari 2023 –  Het bestuur van de Nederlandse ggz heeft Jeroen Pepers benoemd als nieuwe directeur van de Nederlandse ggz, de branchevereniging voor de ggz en verslavingszorg. Hij volgt in deze positie Veronique Esman op die per 1 januari 2023 directeur van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen is.  Jeroen Pepers is sinds 2016 directeur…

Dienke Bos

27 februari 2023 – Met ingang van 1 juni a.s. wordt Dienke Bos de nieuwe directeur-bestuurder van MIND. Zij volgt Marjan ter Avest op, die in december 2022 afscheid van MIND nam. Bos is van origine neurowetenschapper en was de afgelopen jaren uitvoerend directeur van het grootschalige onderzoeksprogramma YOUth aan de Universiteit van Utrecht en…

passende zorg, mentale problemen, afgewezen , hokjesdenken

23 februari 2023 – Koning Willem-Alexander bezoekt dinsdagmiddag 14 maart de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het bezoek staat in het teken van het toekomstbestendig maken van de zorg. De NZa en Zorginstituut Nederland geven een toelichting op de actuele situatie in de zorg, de verwachte ontwikkelingen en het concept van passende zorg. Aansluitend gaan enkele multidisciplinaire teams van…

gegevensverzameling, gegevensuitwisseling, systeemlogica , inzage, privacy, Samenwerken & privacy’

21 februari 2023 –  De afgelopen maanden zijn veel vraagtekens gezet bij gegevensverzameling voor het Zorgprestatiemodel ter verbetering van de zorgvraagtypering. In december kwam het bericht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de gegevensverzameling door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toegestaan, mits aan enkele strenge voorwaarden wordt voldaan. Vorige week is de actiegroep “Vertrouwen in…

liegen, leugen,

15 februari 2023 –  Gemiddeld liegen mensen ongeveer twee keer per dag. Sophie van der Zee, universitair docent toegepaste economie aan Erasmus School of Economics, gaat in een artikel van het Algemeen Dagblad in op de vraag waarom mensen zo vaak en zo makkelijk liegen. Hoewel uit een onderzoek is gebleken dat mensen gemiddeld twee…

Nederlandse Zorgautoriteit, vragenlijst, WMO-toezicht, obsessief compulsieve stoornis, enquête, scp, nederland, Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, cliëntervaringsonderzoek Wmo, WMO, vragenlijst, kwaliteitsstandaarden, zorgprestatiemodel, autisme, behandeling, vragenlijst, ggz-panel, MIND, onderzoeken, zorginstituut, kwaliteitsstatuut

13 februari 2023 – Behandelaren en cliënten in de GGZ kondigen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze verplicht psychiaters en psychologen indringende vragenlijsten over hun cliënten aan een databank te leveren. “Een aanslag op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg” volgens de eisers, die een breed gesteunde crowdfundingcampagne starten.   De coalitie van…

zorgstelsel ,zorgkosten, zorginstituut, risicoverevening, CBS, zorguitgaven, Centrum voor Psychotherapie , ervaringsdeskundige werker, Zorginstituut Nederland , Deloitte , beleidskader, zorgkosten, resultaten ggz, zelfmoordpreventie, eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

10 februari 2023 – De gezamenlijke kosten voor de ziekenhuiszorg in Nederland (gemeten in omzet) zijn het afgelopen decennium met meer dan 55% gestegen en opgelopen tot 35 miljard euro. Ook de komende jaren zal de stijging van de zorgkosten fors blijven: in 2026 zijn de kosten voor de samenleving opgelopen tot € 42,4 miljard. Dat…

politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

7 februari 2023  – Hoe kunnen politieke partijen de participatie door mensen met een beperking in de politiek bevorderen? Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft hierover een manifest opgesteld. MIND is één van de ondersteuners van dit manifest dat op 7 februari wordt aangeboden aan mevrouw K. Hagen, de voorzitter van de vaste commissie…