9 januari 2024  – De missie van de Nederlandse ggz is om samen te werken aan een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving. Daar werken wij dagelijks met veel energie aan samen met al onze professionals in de ggz-sector. Om onze inzet en activiteiten hierop gericht in te kunnen zetten, en zo de impact van…

suïcidale gedachten, dementie, mentale gezondheid, seksueel geweld, eenzaam, mentale gezondheid jongeren, eenzaam, CBS, PTSS, eenzaamheid, psychotherapie, ketamine, depressie, anorexia, coronacrisis, coachingssessies, eenzaamheid, stay fine

2 januari 2024 – Bij dementie op jonge leeftijd denken mensen vaak aan een genetische oorzaak. Wetenschappers van Universiteit Maastricht (UM) hebben nu 15 risicofactoren geïdentificeerd die een verband houden met een grotere kans op dementie op jonge leeftijd. Op enkele van die risicofactoren kunnen mensen zelf invloed uitoefenen. Naast iemands sociaaleconomische status of bekende…

ochtendroutine

24 december 2023 – Of je nu een ochtendmens bent of niet: een goed gekozen ochtendroutine kan je helpen om de dag gezond en bewust te beginnen.  Een ochtendroutine kan een positieve invloed hebben op je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Elke dag beginnen met dezelfde ochtendroutine kan bijdragen aan het verbeteren van je algehele…

gesloten , PAAZ

22 december 2023 – De Raad van Bestuur van Laurentius heeft besloten om uiterlijk per 1 mei 2024 de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) te sluiten. Het gaat om de polikliniek psychiatrie en de opname afdeling psychiatrie. Een aantal ontwikkelingen brengt het bieden van goede psychiatrische patiëntenzorg op termijn in het gedrang. Een goede continuïteit…

zorgpolis, aandacht, Forensisch Netwerk, belastingaangifte, bezuinigingen, regeerakkoord, zorginkoop, langdurige zorg

20 december 2023 – Patiënten, naasten, psychologen, psychiaters en ggz-instellingen roepen samen op: laat de ggz niet door de bodem zakken. De situatie in de ggz is zo alarmerend dat wij als de Nederlandse ggz samen met belangenbehartigers MIND, NIP en NVvP, de overheid en politici oproepen om in te grijpen. De toegankelijkheid van de…

zorgsectoren, doorberekeningen, zorguitgaven, benchmark rapport ggz, loonsverhoging, tariefdifferentiatie, zorgstelsel ,zorgkosten, zorginstituut, risicoverevening, CBS, zorguitgaven, Centrum voor Psychotherapie , ervaringsdeskundige werker, Zorginstituut Nederland , Deloitte , beleidskader, zorgkosten, resultaten ggz, zelfmoordpreventie, eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

16 december 2023 –  Het gezamenlijk resultaat (voor belastingen) van de vier grootste zorgsectoren was in 2022 39 procent lager vergeleken met een jaar eerder. Een groot deel van deze daling komt door het wegvallen van coronasteunmaatregelen voor zorgaanbieders. Ook stegen de uitgaven aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel doordat vacatures moeilijk in te vullen…

evalueren

12 december 2023 – Praktijkonderzoeken en wetenschappelijke literatuur laten zien dat evalueren in de behandeling bijdraagt aan goede zorg. Ook geven professionals aan behoefte te hebben aan passende ondersteuning. Door regelmatig het verloop van de behandeling en het herstel te bespreken, kun je samen de juiste keuzes in de behandeling maken. Er is meer zicht…

8 december 2023- Als patiënt is het moeilijk je aandoening en je herstel in te schatten, hoe ontwikkelen je klachten, en welke invloed hebben klachten op jouw dagelijks leven? Henk Mathijssen is voorzitter van Plusminus, vereniging van en voor mensen met een bipolaire aandoening en hun naasten, en HR-professional. Hij vindt evalueren tijdens de behandeling…

onbeperkt luisteren, eenzaamheid, de luisterlijn, empathie

7 december 2023 – Onbeperkt Luisteren is speciaal voor vrijwilligers die, vanwege met name een lichamelijke beperking, niet naar een locatie kunnen reizen of waarvoor de locatie onvoldoende toegankelijk is. Met Onbeperkt Luisteren, een virtuele locatie, krijgen vrijwilligers de training volledig online, begeleiding op afstand en kunnen zij vanuit huis werken.  Lees meer over vrijwilligerswerk…

MULTIPROBLEMATIEK

2 december 2023 –  Wat hebben mensen met multiproblematiek nodig en hoe goed sluit beleid aan op hun behoeften? Dat onderzocht Lieke Reinhoudt-den Boer voor haar proefschrift, “Zorg voor mensen met multiproblematiek: Het gat tussen beleidsambities en de realiteit van mensen met multiproblematiek”. Beleid streeft naar meer sturing door cliënten. Maar haar proefschrift laat zien…

kompas

1 december 2023 – Nieuw instrument Kompas helpt zorg en ondersteuning aan mensen met ernstige psychische problemen en hun naasten verbeteren. Onlangs is een vernieuwde versie verschenen van het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe sociaal domein en ggz kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie. Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde dit instrument om…

mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

30 november 2023 – Voor de tweede keer is een indruk gekregen van de mentale gezondheid van studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit. Ruim 32.000 studenten vulden in het voorjaar van 2023 daarover een online vragenlijst in. Hierbij zijn ook vragen gesteld over het gebruik van middelen zoals alcohol, tabak en cannabis….