DE LUISTERLIJN

14 juni 2024 – In 2023 hebben vrijwilligers van de Luisterlijn opnieuw het indrukwekkende aantal van 313.682 gesprekken gevoerd via telefoon, chat en mail. De telefonische hulplijn, die voor iedere inwoner van Nederland dag en nacht bereikbaar is, meldt dat de vraag naar een luisterend oor onverminderd groot blijft. Veel mensen zoeken contact vanwege eenzaamheid…

GGZ Rivierduinen

31 mei 2024 – GGZ Rivierduinen sluit het financiële jaar 2023 af met een positief resultaat van 4,1 miljoen euro op een totale omzet van 213 miljoen euro. Een mooi eindresultaat van een jaar waarin de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg volop in beweging was. Zo is er in 2023 hard gewerkt om bijvoorbeeld het Elektronisch…

Stichting PVP, Webinar Suïcidaliteit,webinar, suïcidaliteit, vrouw, gesprek , therapie,

31 mei 2024 – In 2023 ondersteunde Stichting PVP, patiëntenvertrouwenspersonen in de ggz, bij in totaal 26.144 vragen en klachten van cliënten die met verplichte zorg te maken (kunnen) krijgen op basis van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Dat is een lichte groei ten opzichte van het voorgaande jaar.   Patiëntenvertrouwenspersonen (pvp’en) geven informatie, advies en…

28 mei 2024 – Kinder- en jeugdpsychiaters en psychologen in opleiding krijgen de mogelijkheid om mee te lopen in een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek in Duitsland. Omgekeerd kunnen Duitse behandelaren in opleiding deelnemen aan werkzaamheden van collega’s in Nederland. Karakter en betrokken projectpartners in Duitsland (LVR Bedburg-Hau, LVR Viersen, LVR Essen en LVR Düsseldorf) ontvangen…

studeren met ADHD

24 mei 2024 – Concentratieproblemen. Moeite met plannen. Snel afgeleid raken. Het zijn bekende symptomen van ADHD. Steeds meer UM-studenten melden zich met ADHD-klachten bij Disability Support. Op welke manieren zit ADHD studeren in de weg? En hoe kun je ADHD-klachten verminderen tijdens je studie? De Universiteit van Maastricht  sprak erover met Sigrid Péters en…

week van de mentale gezondheid, leefstijl, mentale gezondheid , gezond leven, lichamelijke gezondheid, mentale gezonde samenleving, placebo-effect

22 mei 2024 – Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. Nederland heeft zich daarom sinds 2023 aangesloten bij de jaarlijkse European Mental Health Week. De Week van de Mentale Gezondheid maakt onderdeel uit van een bredere maatschappelijke beweging die we landelijk met elkaar in gang hebben…

zorgvraagtypering, gedwongen zorg, CQi, herstelproces, vragenlijsten, HSK, HoNOS+ vragenlijst, Nederlandse Zorgautoriteit, vragenlijst, WMO-toezicht, obsessief compulsieve stoornis, enquête, scp, nederland, Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, cliëntervaringsonderzoek Wmo, WMO, vragenlijst, kwaliteitsstandaarden, zorgprestatiemodel, autisme, behandeling, vragenlijst, ggz-panel, MIND, onderzoeken, zorginstituut, kwaliteitsstatuut

21 mei 2024 – De CQi geeft ggz-organisaties inzicht in hoe cliënten de kwaliteit van zorg ervaren en op welke kwaliteitsaspecten zij kunnen verbeteren. Patiënten en professionals wilden meer thema’s over de kwaliteit van zorg, zoals herstelgericht werken, toevoegen aan de CQi om bij te kunnen sturen. Met deze input heeft Akwa GGZ samen met…

ggz dataportaal, datalek, dossiers, data

20 mei 2024 – In de ggz zijn veel data beschikbaar uit openbare bronnen die vaak niet eenvoudig toegankelijk zijn. Door analyse en visualisatie maakt GGZ Dataportaal deze cijfers inzichtelijk. Openbare GGZ-cijfers biedt overzichtelijke datavisualisaties met toelichting voor een breed publiek. De openbare data voor patiëntervaringen zijn afkomstig van de website Zorginzicht van Zorginstituut Nederland….

dataverzameling, HoNOS+ vragenlijst, gegevensuitwisseling, consumentenbond, zorgvraagtypering, Wegiz, privacy, AVG OK-vignet, AVG, cybersecurity, gegevensuitwisseling, bemoeizorg

13 mei 2024 – Jaarlijks ontvangen 1,4 miljoen mensen in Nederland geestelijke gezondheidszorg. Deze zorg moet goed zijn. Daar hoort ook duidelijkheid bij over wat er moet gebeuren als dit niet het geval is. De overheid wil de wet aanpassen die hierover gaat; de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). Een van…

ruth peetoom, de nederlandse ggz ,

12 mei 2024 – Vandaag is het de Dag van de Verpleging, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt geschonken aan verpleegkundigen. Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz, eert al die verpleegkundigen om wat zij doen. Of ik dit jaar mee wilde doen als panellid van de Mid-Term Review Master GGZ Verpleegkunde van de Hogeschool…

examenstress, student, stress, examenangst,

11 mei 2024  –  Vanaf 14 mei starten de schriftelijke examens voor het het middelbaar onderwijs. Een spannende tijd voor veel leerlingen en hun ouders! Gespannen zijn voor een examen is in principe niet erg. De spanning helpt je alert te zijn en beter te presteren. Dit is gezonde stress. Maar sommige mensen hebben last…

ORATIE, mentale gezondheid

9 mei 2024 – Wat is mentale gezondheid eigenlijk, hoe kunnen we het zo goed mogelijk bevorderen en wat is de rol van beleidsmakers, professionals, onderzoekers en systemen daarin? Daarover sprak Prof. Dr. Laura Shields-Zeeman op 6 mei tijdens haar oratie ‘Swimming Upstream’ aan de Universiteit Utrecht. Hiermee aanvaardde zij haar ambt als bijzonder hoogleraar…