IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

10 september 2022 – Als Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de beroepsvereniging van ongeveer 14.000 psychologen en de vertegenwoordiger van de grootste beroepsgroep van behandelaren in de ggz, zijn we kritisch én maken we ons grote zorgen over het Integraal Zorgakkoord (IZA). De thema’s, opgaven en doelstellingen als beschreven in het akkoord herkennen we. Het…

IZA, Integraal Zorgakkoord, IZA, CAO GGZ, fusie , Momentum, Vincent van Gogh, VIGO

8 september 2022 –  De leden van de Nederlandse ggz, de branchevereniging van de ggz-organisaties, hebben vandaag unaniem besloten het integraal zorgakkoord (IZA) te ondersteunen en te willen ondertekenen. Het integraal zorgakkoord geeft concrete ambities en mogelijkheden om de ggz-zorg in Nederland toegankelijk te maken en te houden. Met voldoende perspectief voor de mensen die…

Pointer

3 september 2022 – Er mist een landelijk overzicht van de behandelplekken in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Terwijl er meerdere klinieken dit jaar sluiten, heeft de overheid geen duidelijk beeld of er wel genoeg geschikte alternatieven zijn. Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport zegt tegen het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) dat dit totaaloverzicht aan behandelplekken…

vrijwilliger

2 september 2022 – Veel mensen met fysieke of psychische kwetsbaarheden en langdurige werkloosheid willen de kloof tot de arbeidsmarkt verkleinen door te werken als vrijwilliger binnen een activeringsorganisatie. Dit vrijwilligerswerk biedt naast dagstructuur en sociale participatie ook mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het versterken van kwaliteiten en competenties. Hiervoor heeft Movisie, kennisinstituut voor…

seksueel geweld, geweld in jeugdzorg, jeugdtrauma, traumagerelateerd problemen, trauma, geweld in de jeugdzorg, complexe jeugdzorg, jeugdzorg, geweld, jeugd-ggz

30 augustus 2022 – Om slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting zo goed mogelijk te beschermen is het nodig breder te kijken dan naar het seksueel geweld en de seksuele uitbuiting alleen. Uit het recent verschenen rapport Brede blik op slachtofferschap blijkt dat slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting vaker te…

verdrongen herinnering, jeugdtrauma, huiselijk geweld, slachtoffers van geweld, kindermishandeling, jeugdtrauma

30 augustus 2022 – Zondagavond 28 augustus was Bessel van der Kolk, psychiater en traumaspecialist, gast bij het tv-programma Zomergasten. Eén van de onderwerpen die aan bod kwamen, is verdrongen herinnering bij mensen na een trauma. Voorafgaand aan het programma plaatste Volkskrant op 26 augustus een opinie artikel van Henry Otgaar, Peter van Koppen en…

compass, sluiting, preventie, aanwijzing, Flevostate, grensoverschrijdend gedrag,

30 augustus 2022 – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Compass B.V. beëindigd. De instelling bood opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De ggz-aanbieder in regio Nijmegen heeft de zorgverlening gestopt. Alle cliënten zijn overgenomen door een andere zorgaanbieder of terugverwezen naar de verwijzer. Dit was…

30 augustus 2022 – Afgelopen zaterdag  is klinisch psycholoog prof. dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege haar grote bijdrage aan de kwaliteit van de zorg, in het bijzonder de klinische en gezondheidszorgpsychologie. Eurelings-Bontekoe ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Reinier van Dantzig. Eurelings-Bontekoe…