Evaluatie: Is Mental Health First Aid (MHFA) effectief op de werkvloer? 

Facebooktwitterlinkedinmail

22 februari 2024 – Mental Health First Aid (MHFA) training wordt inmiddels veel op de werkvloer toegepast. In het Verenigd Koninkrijk nam MHFA een grote vlucht in het bedrijfsleven. De Britse arbeidspsychologen Susannah Robertson-Hart en Sheena Johnson namen MHFA daarom recent onder de loep. Zij onderzochten wat de training oplevert en waar er ruimte is voor verbetering en publiceerden hierover in HR Magazine. 

Bijzonder is dat medewerkers die daadwerkelijk MHFA hulp hebben ontvangen ook zijn meegenomen in het onderzoek . Zij rapporteerden verbetering, zoals in hun ervaren mentaal welbevinden, verbeterde productiviteit, ontwikkeling van copingstrategieën en ook meldden zij minder vaak ziek. Volgens de onderzoekers lijkt MHFA een mooie bijdrage te leveren aan het bevorderen van de mentale gezondheid en het voorkomen van een crisis.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat deelnemers de training als positief ervaren. De meerderheid zei dat de training hun rol had verrijkt (86%), ze vonden de interacties belonend (89%) en hadden kennis en vaardigheden uit de training gebruikt om beter te presteren (96%).

Stress bleek de belangrijkste reden voor het bieden van Mental Health First Aid -hulp op de werkvloer. Ook impactvolle gebeurtenissen op de werkplek, pesten of intimidatie waren regelmatig voorkomende redenen. De onderzoekers zijn van mening dat werkgevers zich moeten richten op een holistische en proactieve benadering om de mentale gezondheid van medewerkers te ondersteunen, passend bij hun organisatie. Ook geven zij aan dat het belangrijk is om in de trainingen in te gaan op problematiek die specifiek op de werkvloer speelt en zouden zij nader onderzoek willen doen bij een grotere groep MHFA-ontvangers.

Hoewel het om een onderzoek van beperkte schaal gaat, lijkt de positieve impact van de MHFA training een goede eerste grote stap om mentale problemen op de werkvloer onderling bespreekbaar te maken.

Bron: mhfa.nl 

Dit bericht is 933 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail