‘Arbeidsgehandicapten wacht drama als bezuinigingen doorgaan’

Facebooktwitterlinkedinmail

26 september 2017 – Vandaag stemt de Tweede Kamer over de motie van Jasper van Dijk (SP) om de korting op de Wajonguitkering te schrappen. Van Dijk: ‘Er is wél extra geld vrijgemaakt voor zorg en leraren, maar voor jongeren met een Wajonguitkering heeft het kabinet niks over.’ zo lezen we op de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Waarom heeft u een motie ingediend tegen de korting op de Wajonguitkering?
‘Omdat ik die korting zeer onrechtvaardig vind. De beslissing om de uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen terug te brengen van 75 naar 70 procent van het minimumloon is genomen in 2013, toen het er in economisch opzicht allemaal nog heel anders uitzag. Het nog zittende kabinet heeft – overigens volkomen terecht – wél extra geld vrijgemaakt voor de zorg en de lerarensalarissen, maar voor jongeren met een Wajonguitkering heeft het niks over. Als de korting wordt geschrapt, kost dat nog geen 50 miljoen euro per jaar, terwijl het begrotingsoverschot 13 miljard euro bedraagt. Bovendien zijn de beloofde garantiebanen voor Wajongers met arbeidsvermogen er helemaal niet gekomen, dan is het logisch dat de korting er óók niet komt.’

Gaat uw motie voldoende stemmen halen in Tweede Kamer?

‘Ik hoop uiteraard van wel. Maar eerlijk gezegd verwacht ik dat de formerende partijen VVD, CDA, D66 en CU de zaak op slot zullen houden. Haalt mijn motie het niet, dan zal de SP er uitgebreid op terugkomen tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 28 november dit jaar – door middel van een amendement zullen wij dan proberen om de korting op de Wajonguitkering alsnog van de baan te krijgen. De FNV en ervaringsdeskundige Rayeed Nasibdar zullen op die dag ook gezamenlijk een petitie aanbieden.’

Arbeidsgehandicapten in de bijstand krijgen allang 70 procent van het minimumloon, vindt u dat voor hen wél acceptabel?

‘Nee, ook die uitkering moet flink omhoog. Het besteedbare inkomen vanuit de bijstand is veel te laag, zoals de Sociaal-Economische Raad eerder dit jaar ook al signaleerde in een advies. Tijdens het begrotingsdebat op 28 november zullen wij het daarom behalve over de Wajongkorting ook hebben over het armoedebeleid van de regering.

Overigens is het wel zo dat Wajongers vaak extra kosten hebben. Een jongere met autisme of adhd die begeleiding nodig heeft via de Wet maatschappelijke ondersteuning, moet hiervoor bijvoorbeeld vaak een eigen bijdrage betalen.’

Het aantal garantiebanen dat de overheid tot nu toe creëert voor kwetsbare jongeren is opvallend laag. Hoe verklaart u dat?

‘Een belangrijke oorzaak is dat gemeenten als gevolg van de bezuinigingen op het re-integratiebudget veel te weinig financiële middelen hebben om deze jongeren op een goede manier naar een baan te begeleiden. Niet voor niets hebben 270 wethouders eerder dit jaar aan de bel getrokken in een manifest. Als je als overheid beweert dat je een inclusieve arbeidsmarkt nastreeft, kan je niet tegelijkertijd snoeihard gaan bezuinigingen. Dat is hypocriet. Arbeidsgehandicapten vallen nu al tussen wal en schip, maar als de geplande extra bezuinigingen op de re-integratie niet worden teruggedraaid, zal hun situatie de komende jaren écht dramatisch worden.’

Bron: autisme.nl

Dit bericht is 3437 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail