Leidinggevenden vaak bedenkingen bij sollicitanten met psychische problemen

Facebooktwitterlinkedinmail

19 januari 2021 – Uit nieuw Tranzo-onderzoek onder 670 leidinggevenden in alle Nederlandse sectoren blijkt dat een meerderheid (64%) terughoudend staat tegenover het aannemen van sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen. Daarnaast zou één op de drie leidinggevenden een werknemer die ooit psychische problemen heeft gehad niet snel aannemen, ook als die problemen niet meer spelen. De publicatie daarover van Kim Janssens e.a. verschijnt binnenkort in het gerenommeerde tijdschrift Occupational & Environmental Medicine, onderdeel van de British Medical Journals.

In het onderzoek stonden de kennis, houding en ervaringen centraal van leidinggevenden ten aanzien van werknemers die bijvoorbeeld depressie, burnout, angst en stress hebben gehad. De conclusies hebben grote gevolgen voor de sociale inclusie in Nederland, te meer daar – blijkt o.a. uit eerder Tilburgs onderzoek – 75% van de werknemers er voor kiest om open te zijn over psychische gezondheidsproblemen op het werk.

De belangrijkste bevindingen op een rij
Het gros (64%) van een representatieve groep leidinggevenden (670) in alle Nederlandse sectoren heeft bedenkingen bij het in dienst nemen van een ​​sollicitant met psychische problemen. En dat terwijl slechts 7% van de managers negatieve en 52% positieve persoonlijke ervaringen heeft met dergelijke medewerkers.

Nog altijd 30% van de ondervraagde managers is terughoudend om ​​sollicitanten, waarvan bekend is dat ze ooit psychische problemen hebben gehad, in dienst te nemen. Dat betekent dat zelfs na herstel het stigma aan hen blijft kleven, wat kan leiden tot arbeidsdiscriminatie.

91% van de managers heeft zorgen over (het aannemen van) werknemers met psychische problemen. Zo weten ze niet hoe ze de werknemer moeten helpen (39%), hoe ze met de werknemer moeten omgaan (19%) en vragen zij zich af wat de mogelijke negatieve invloed is op de werksfeer (40%).

Toekomstige interventies en scholing moeten de zorgen wegnemen.
Stigma in de werkomgeving is een probleem m.b.t. sociale inclusie. Daarom zijn er interventies nodig om vooroordelen te verminderen en de kennis van leidinggevenden in deze te verbeteren om werknemers met psychische klachten te ondersteunen in plaats van uit te sluiten.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2921 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail