Ruim de helft van mensen met ggz-behandeling heeft werk

Facebooktwitterlinkedinmail

werk, reintegratie

10 oktober 2016 – Ruim de helft van de 18- tot 75-jarigen die in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) worden behandeld, heeft werk. Onder alle mensen in die leeftijdsgroep is dat percentage 63 procent. Vrouwen met een ggz-behandeling hebben relatief vaker werk dan mannen die behandeld worden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Ontvangers van eerstelijns geestelijke gezondheidszorg (lichte of matige klachten) hebben relatief vaker werk dan mensen die tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (zware of complexe problematiek) kregen.

schermafbeelding-2016-10-10-om-07-18-49

bron: cbs.nl

Vrouwen vaker werk
Zowel voor mannen als voor vrouwen geldt dat personen die een GGZ-behandeling krijgen minder vaak werk hebben. Bij mannen is dit verschil groter dan bij vrouwen. Bij 18- tot 67-jarige mannen die behandeld worden voor psychische problemen is het aandeel met werk zo’n 30 procent kleiner dan het aandeel werkenden bij alle mannen van die leeftijd. Bij vrouwen is dit bijna 20 procent. Mannen van 18 tot 46 jaar die worden behandeld voor psychische problemen werken gemiddeld minder vaak dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten met deze zorg. Het aandeel oudere mannen (46 tot 75 jaar) met zorg dat werkt is daarentegen groter dan het aandeel onder oudere vrouwen met zorg.

Uitkering
Verder heeft ruim een derde (37 procent) van de mensen met een ggz-behandeling een uitkering. Onder alle 18- tot 75-jarigen is het percentage ontvangers van een uitkering veel lager (14 procent).
Het gaat in dat geval niet alleen om bijstandsuitkeringen, maar bijvoorbeeld ook om Wajong- of WAO-uitkeringen .

Kosten
Hoe hoger de kosten voor de ggz voor iemand zijn, hoe vaker diegene geen werk en wel een uitkering heeft. Het statistiekbureau heeft voor het maken van de vergelijking vier groepen gemaakt op basis van de hoogte van de ggz-kosten.Daaruit blijkt dat de groep met de hoogste kosten ruim twee keer zo vaak (54 procent) een uitkering heeft als de groep met de laagste kosten. Verder blijkt die groep maar half zo vaak (35 procent) werk te hebben als de groep met de minste ggz-kosten.

Hogere kosten voor de ggz kunnen een indicatie zijn voor een zwaardere behandeling.

Bron: nu.nl/ cbs.nl

Dit bericht is 3475 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail