leidinggevenden, psychologische veiligheid, jobcoach, IPS

6 juni 2020 – Ondanks veel protest is ook de Eerste Kamer onlangs akkoord gegaan met de nieuwe Wajong, de financiële regeling voor mensen met een arbeidsbeperking. Met de nieuwe Wajongwet wil het kabinet er onder meer voor zorgen dat werken meer loont. Tegenstanders zijn bang dat de wet voor bepaalde groepen financieel slecht uitpakt….