Zorgverzekeraars verliezen grip op aanbieders zonder contract, zorg wellicht duurder

Facebooktwitterlinkedinmail

2 maart 2018 – Het is mogelijk dat met name de thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de toekomst duurder worden. Zorgverzekeraars verloren onlangs namelijk twee rechtszaken die de machtspositie van verzekeraars in gevaar kan brengen. Het gevolg van de uitspraken is dat zorgverleners er in de toekomst misschien voor kiezen om géén contract meer aan te gaan met een verzekeraar, zo meldt de Nationale Zorggids.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders sluiten ieder jaar een nieuw contract af met daarin afspraken over een maximum te declareren zorgbedrag. Tarieven van gecontracteerde aanbieders worden 100% vergoed. Verzekeraars benadelen niet-gecontracteerde zorgaanbieders met een aantal extra regels en lagere vergoedingen. Tot nu toe gold altijd een vergoeding van 75% bij niet-gecontracteerde zorgverleners. De rechter in Leeuwarden oordeelde een paar weken geleden echter dat er een maximaal verschil van 500 euro mag zitten tussen alle gecontracteerde en ongecontracteerde zorg.

Eis van zorgplan

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ging nog een stap verder door van wijkverpleegkundigen zonder contract een zorgplan te eisen voordat zij zorg mochten verlenen. Bovendien moesten cliënten in de thuiszorg ineens hun eigen factuur betalen voordat deze door de verzekeraar werd opgepakt. Stichting ZorgRecht spande hiertegen een kort geding aan en won de zaak. De machtigingseis van de verzekeraar moet worden ingetrokken en Zilveren Kruis mag geen cessieverbod meer voeren. Ook moet de verzekeraar in het vervolg de proceskosten betalen.

Contractloos

Door de uitspraken van de twee rechters vrezen zorgeconomen voor een flinke stijging van de zorgkosten omdat aanbieders van zorg waarschijnlijk sneller geneigd zijn om geen contract meer aan te gaan met een verzekeraar. “Waarom zou je als zorgaanbieder nu nog een contract willen met een verzekeraar? Het gaat dan om lastige onderhandelingen, over omzetplafonds, over doelmatig werken. Ook zonder contract mag een wijkverpleegkundige zelf vaststellen hoeveel uur zorg nodig is en is een machtiging niet meer nodig. Die 500 euro scheld je kwijt aan de klant en voor de rest mag je zelf bepalen hoeveel zorg je levert,” aldus Wynand van de Ven, emeritus hoogleraar zorgverzekeringen.

Bron: Nationale Zorggids

Dit bericht is 5547 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail