Petitie “Geen Half Werk” voor domeinoverstijgende samenwerking

Facebooktwitterlinkedinmail

23 april 2021 – Samenwerking is dé sleutel voor verbetering in de zorg. Om deze redenen tekenden tot nu toe 40 bestuurders van zorgorganisaties, zelfregie- en herstelinitiatieven, brancheverenigingen en belangenbehartigers de Petitie “Geen Half Werk.”

Zij pleiten in de petitie voor meer ruimte om samen te werken aan het verbeteren en herstellen van de kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de mensen om wie het gaat: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en sociale problemen. De petitie is een initiatief van cliëntenorganisatie MIND, Sociaal Werk Nederland en GGZ Vriendelijke Gemeente en is een reactie op het wetsvoorstel ‘Domein overstijgende samenwerking.’

Of het nu gaat om wachttijden in de ggz, problemen rond de zorgoverdracht van 18-/18+, eenzaamheid en isolement, complexe zorgvragen, een sluitende aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag of het ontbreken van perspectief op betekenisvolle rollen en activiteiten in het leven: de ondertekenaars vinden elkaar in de ambitie om drempels te slechten en om de kwaliteit van leven van de mensen om wie het gaat in stand te houden, te herstellen en te verbeteren.

Gemiste kans om álle mensen met zorgvraag te helpen
De op 1 maart voorgestelde wet Domein overstijgende samenwerking is een stap in de goede richting maar volgens de ondertekenaars niet voldoende. De voorgestelde wet richt zich alleen op mensen die chronische, intensieve zorg nodig hebben, die vallen onder de zogeheten Wet langdurige Zorg. Hiermee is nog steeds niets geregeld voor het merendeel van de mensen met psychische en sociale problemen die daar niet onder vallen. De ondertekenaars zien in de praktijk dat veel mensen niet de zorg en steun krijgen die ze nodig hebben. Zij betreuren dat het wetsvoorstel zich niet richt op de mogelijkheden om ook voor mensen die vallen onder de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet in gezamenlijkheid te investeren in (terugval)preventie, zelfregie en herstel.

De ondertekenaars willen in gesprek met de wetvoorbereiders om het standpunt nader toe te lichten en mee te denken over oplossingen. Lees hier de petitietekst en de lijst met ondertekenaars.

Steun je ook de petitie?
Ben je zelf ook betrokken bij psychische zorg of steun en wil je met ons meedoen bij de volgende stap in dit wetgevingstraject? Laat dit via de mail weten aan simone.melis@wijzijnmind.nl

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 1493 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail