Samenwerking zorgverzekeraar en -aanbieder essentieel voor aanpak wachttijden

Facebooktwitterlinkedinmail

21 november 2019 –  De regio ‘Westland Schieland Delfland‘ slaagt erin om de wachttijden in de GGZ relatief laag te houden, ‘al kent die ook zijn schommelingen’, nuanceert Bas Keijzer, relatiebeheerder GGZ bij zorgverzekeraar DSW. ‘Samenwerking met de regionale zorgaanbieders om de zorg zo goed mogelijk geleverd te krijgen is essentieel, zodat de wachttijden zo kort als mogelijk zijn. Dat doen we vanuit een stevige relatie en vertrouwen. Goede zorg is ons uitgangspunt en wij geven  onze samenwerkingspartners de ruimte omdat te organiseren. Wat daarvoor nodig is? Korte lijnen, een gedeelde visie en vertrouwen. Je moet elkaar kennen.’

‘Wat is een reële vergoeding voor de in totaal geleverde zorg? Dat is het uitgangspunt van ons vergoedingenbeleid’, zegt Bas Keijzer. ‘We werken weliswaar ook met kostenplafonds en andere financiële afspraken, maar zullen ons hier nooit achter verschuilen. Extra behandelingen worden gewoon vergoed. Natuurlijk sturen wij ook op kosten, maar we weten ook dat je niet het hele “risico” bij de zorgaanbieder kunt leggen. We weten allemaal dat zorgaanbieders niet overal op kunnen sturen.’

Elkaar kennen
Om op die manier samen te werken, is vertrouwen noodzakelijk. ‘Je moet elkaar kennen en goed samenwerken’, beaamt Keijzer. ‘Als er bijvoorbeeld extra capaciteit nodig is, dan horen we dat graag op tijd en niet pas bij de afrekening. Het voordeel voor de zorgverleners is dat ze zich minder druk hoeven te maken over voortdurend vastleggen en verantwoorden. Hulpverleners concentreren zich het liefst op hun vak. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat we zijn doorgeschoten in het registreren en verantwoorden, en daar zijn we allemaal partij in. Als dat minder kan, groeit het werkplezier en is er minder verloop. En dat zorgt weer voor meer behandelcapaciteit. Als regionale zorgverzekeraar is er nauw contact met onze contractpartners en weten we wat er speelt. Knelpunten kun je zo snel bespreken en aanpakken. Samen zorgen we voor rust in de tent.’

Breed aanbod
In de regio ‘Westland Schieland Delfland‘ is GGZ Delfland de grote aanbieder, met daarnaast een aantal kleinere aanbieders. ‘De doorstroom bij GGZ Delfland is goed, zij behandelen relatief snel en kort’, weet Bas Keijzer. ‘Dat helpt de wachttijden laag te houden, mensen komen hier relatief snel in behandeling.’

Instroom vanuit andere regio’s is er niet of nauwelijks. ‘Zorgaanbieders verwijzen niet of nauwelijks naar elkaar. En de bereidheid onder cliënten om buiten hun eigen regio op zoek te gaan, lijkt nog laag. Daar valt nog wel winst te boeken volgens mij.’ Kan zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar uitkomst bij bieden? ‘Wij zijn daar terughoudend is’, vertelt Keijzer. ‘Het zijn vaak de mondige cliënten die hun weg weten te vinden naar de verzekeraar. En als je niet uitkijkt, krijgen die dus voorrang boven minder mondige cliënten. Het is primair de taak van de huisarts om de ernst van de aandoening te bepalen en ervoor te zorgen dat iemand – indien nodig – met voorrang behandeld kan worden. Ik wil niet op die stoel gaan zitten.’

Percentages én aantallen
Ook ‘Westland Schieland Delfland‘ heeft te maken met schommelingen in de wachttijden. ‘Dat komt dan meestal doordat relatieve kleine aanbieders voor specifieke aandoeningen vrij plotseling te maken krijgen met een grotere toestroom. Dat kan betekenen dat drie nieuwe aanmeldingen al leiden tot het disproportioneel oplopen van de wachttijden in de regio. Begrijp me niet verkeerd, iedere cliënt die te lang moet wachten is er een te veel. Maar ik zou het wel verhelderend vinden als ook inzichtelijk gemaakt kan worden om hoeveel mensen het gaat als we over wachttijden spreken. Dat geeft veel meer inzicht in de omvang van het probleem, ook als je de cijfers vergelijkt met andere regio’s. Waar leg je de focus als je wachttijden wilt aanpakken, zonder dat je de kleine groepen over het hoofd ziet?’

De menselijke maat
Gezondheidszorg is mensenwerk, met cliënten en zorgverleners die allemaal hetzelfde willen: iemand zo snel mogelijk helpen. Korte lijnen, het vermogen te interveniëren als dat nodig is en tijdige bijsturing zijn belangrijke voorwaarden om resultaten te boeken. ‘Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten daarbij samen optrekken’, aldus Bas Keijzer. ‘Soms lijkt het wel of die twee tegenover elkaar staan, in plaats van samenwerken. Ik durf met een gerust hart te stellen dat dat in onze regio niet zo is. De menselijke maat staat bij ons voorop. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en doelstellingen. Met begrip voor elkaars posities kun je best wel eens botsen. Als je maar wel de intentie hebt om de problemen van cliënten samen op te lossen. Dan kom je een heel eind.’

 Reactie GGZ Delfland
‘We willen graag dat iedereen op tijd de zorg krijgt die hij nodig heeft. Dat lukt nog niet altijd, mensen moeten helaas ook bij GGZ Delfland soms nog veel te lang wachten. Om die wachttijden te verkorten zijn we voortdurend op zoek naar innovaties om slimmer en efficiënter te werken. De Fit op Weg poli is daar een voorbeeld van. Omdat je met zo’n project in eerste instantie financieel risico loopt, vinden we het belangrijk DSW goed te informeren over de afwegingen en keuzes die we maken.  Een onderlinge, solide vertrouwensbasis helpt dan om zo’n innovatie redelijk snel te realiseren.’

Arent van der Heide, verantwoordelijk voor Financiën, Control en Verkoop voor GGZ Delfland.

Hier lees je meer over de Fit op weg Poli van GGZ Delfland.

Bron: wegvandewachtlijst.nl

Dit bericht is 2312 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail