Zorggebruik wordt vooral bepaald door de ernst van een depressie

Facebooktwitterlinkedinmail

31 augustus 2018 – Een depressie is een van de meest voorkomende psychische aandoeningen. Een depressie heeft een enorme invloed op het dagelijks functioneren en is gerelateerd aan een verminderde kwaliteit van leven van de patiënt zelf, maar ook van zijn of haar omgeving.

Onderzoekers keken naar het zorggebruik bij patiënten met een depressie en onderzochten demografische kenmerken en ernstkenmerken en vergeleken daarbij de verschillen tussen vroege , afwachtende en niet-zorggebruikers.

Daarbij gebruikten de onderzoekers gegevens van de ‘Netherlands mental health survey and incidence study-2’ (NEMESIS-2). Patiënten die een depressie rapporteerden in de 12 maanden voorafgaand aan de ‘baseline’-meting, werden geïncludeerd. Hun zorggebruik in diezelfde periode werd gerapporteerd. Na 3 jaar bekeek men opnieuw hun zorggebruik. Om verschillen te onderzoeken tussen vroege zorggebruikers (in het jaar dat ze een depressie hadden gebruikten ze ook zorg), afwachtende en niet-zorggebruikers werd een multinomiale logistische regressieanalyse gebruikt

Resultaten

Meer dan de helft van de respondenten was een vroege zorggebruiker (62%). Vroege zorggebruikers hadden ernstigere en persisterende depressieve symptomen en vaker geen partner dan niet-zorggebruikers (dat wil zeggen: noch zorg in jaar waarin depressie begon, noch in 3 jaar daarna). De meerderheid van de niet-zorggebruikers (89%) was hersteld na 3 jaar. Afwachtende zorggebruikers (geen zorg in jaar waarin depressie begon, wel in 3 jaar daarna) hadden relatief geringe klachten en rapporteerden vaker een nieuwe of aanhoudende depressieve episode na 3 jaar dan vroege zorggebruikers.

Conclusie

Zorggebruik door patiënten met een depressie lijkt vooral samen te hangen met ernstkenmerken en niet zozeer met demografische kenmerken zoals leeftijd, opleidingsniveau of geslacht.

Dit is een samenvatting, Lees het gehele artikel op het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Dit bericht is 3154 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail