Moeders hebben het zwaar tijdens de COVID-19 lockdown

Facebooktwitterlinkedinmail

22 januari 2021 – Moeders worstelen met de combinatie van online thuiswerken en zorg voor hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek onder moeders in China, Italië en Nederland tijdens de eerste lockdown in april en mei 2020.  Het onderzoek is op 13 januari gepubliceerd in Psychological Medicine.

Door de verlenging van de sluitingen van scholen en kinderopvang blijft COVID-19 voorlopig nog lastig voor ouders. Moeders hebben het extra zwaar omdat zij vaak meer zorgtaken op zich nemen. Dat laat ook het onderzoek naar de mentale gezondheid van moeders in China, Italië en Nederland zien.

Ruim 2400 moeders uit China, Italië en Nederland met kinderen tussen 1 en 10 jaar vulden een online vragenlijst in en rapporteerden over hun achtergrond, mentale problemen, het functioneren van het gezin en sociale steun tijdens de eerste lockdown in april en mei 2020.

Mentale problemen
Welke moeders lopen het meeste risico op mentale problemen? De drie belangrijkste risicofactoren zijn hetzelfde voor Chinese, Italiaanse en Nederlandse moeders. Veranderingen in het werk als gevolg van COVID-19, zoals verlies van baan, baanonzekerheid of thuiswerken, verhogen het risico op mentale problemen, zoals depressieve klachten, angst of stress. Daarnaast zijn moeders met relatieproblemen extra kwetsbaar, en moeders die veel stress ervaren door de maatregelen van social distancing en verminderd contact met vrienden en familie.

Verschillen tussen landen
Er zijn ook risicofactoren die juist verschillen tussen de drie landen. In Nederland hebben moeders zonder baan meer psychische problemen, mogelijk vanwege financiële zorgen. Ook zijn hoogopgeleide moeders in Nederland en China extra kwetsbaar. Het online thuiswerken met kinderen vraagt mogelijk extra veel van moeders die verantwoordelijk werk doen dat veel aandacht vraagt. Chinese en Italiaanse moeders met een slechte fysieke gezondheid zijn ook extra kwetsbaar, net als jonge moeders in Italië.

Beschermende factoren
Zijn er ook beschermende factoren die de kans op mentale problemen tijdens COVID-19 verlagen? Moeders die goed kunnen omgaan met stressvolle situaties ervoeren minder mentale problemen tijdens de lockdown. In China hadden moeders met meer kinderen en hulp van grootouders bij de zorg voor de kinderen minder mentale problemen. Een grote familie met inwonende grootouders biedt mogelijk steun tijdens COVID-19 omdat de zorgen en taken met meer gezinsleden kunnen worden gedeeld.

‘Deze resultaten zijn belangrijk omdat ze zicht geven op de meest kwetsbare ouders tijdens COVID-19. Dat kan helpen bij de ontwikkeling van interventies gericht op vermindering van de problemen’, licht gedragswetenschapper Madelon Hendricx-Riem van de Radboud Universiteit toe. Bij de huidige coronamaatregelen is er bijvoorbeeld geen aandacht voor de positieve invloed van grootouders. Gezinnen zonder hulp van grootouders hebben vaak extra ondersteuning nodig bij de zorg voor hun jonge kinderen. Ondersteuning bij zorgtaken helpt niet alleen moeders, maar is ook belangrijk voor kinderen. Voor moeders die nu zwaar belast zijn tijdens de lockdown is een goede mentale gezondheid cruciaal om adequate zorg te kunnen blijven geven aan hun kinderen.

Het onderzoek is uitgevoerd door een internationaal onderzoeksteam van de Universiteit van Peking, Radboud Universiteit, Universiteit van Tilburg, Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Padua met behulp van een NWO Corona Fast-Track Data grant.

Publicatie
Guo J, Carli P, Lodder P, Bakermans-Kranenburg MJ, Riem MME. Maternal mental health during the COVID-19 lockdown in China, Italy, and the Netherlands: A cross-validation study. Psychol Med. 2021 Jan 13:1-44. doi: 10.1017/S0033291720005504.

Bron: ru.nl

Dit bericht is 5280 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail