NCZ en de SBI Academie bundelen hun krachten voor cliëntenraden in de zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

10 december 2019 – Aan de vooravond van de nieuwe wet voor cliëntenraden, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018), gaan NCZ en de SBI Academie (de Academie van SBI Formaat, Odyssee en GITP mz) samenwerken. Het gezamenlijke doel: cliëntenraden en de raadsleden nog beter bedienen bij hun bestaande en nieuwe taken.

De bundeling van de krachten sluit goed aan op kansen die de nieuwe wet biedt. Deze wet gaat zeer waarschijnlijk op 1 juli 2020 van kracht, waardoor zorgbestuurders en cliëntenraden sterkere rechten en plichten krijgen.

De organisaties

De SBI Academie is de absolute marktleider in medezeggenschap. Ze hebben méér dan 50 jaar ervaring op het gebied van training, advies en coaching en zijn gespecialiseerd in arbeidsverhoudingen.

NCZ is in 2002 opgericht als netwerk voor cliëntenraden. Het doel van het netwerk is verbinden, bevorderen en het behartigen van de belangen van cliëntenraden. Beide organisaties zien door de samenwerking een grote toegevoegde waarde voor de cliëntenmedezeggenschap ontstaan.

Voordelen

Voor SBI Academie betekent de samenwerking een welkome uitbreiding. De van oudsher op ondernemingsraden gerichte organisatie, ziet mogelijkheden om van de medezeggenschap een completer samenspel te maken.

Voor cliëntenraden die lid zijn van NCZ of die in het netwerk participeren verandert er ogenschijnlijk weinig. Natuurlijk blijft de missie van NCZ bestaan: om van alle cliëntenraden gelijkwaardige gesprekspartners voor alle belanghebbenden, te maken. Ook kunnen cliëntenraden blijven rekenen op een adequate aanpak, korte lijnen en servicegerichtheid.

Met het samenvoegen van kennis en ervaring over medezeggenschap worden deskundigheidsbevordering, integrale medezeggenschap en invloed op de politieke lobby van cliëntenraden vergroot.

Vragen of reageren kan via: Jaap Jongejan, Algemeen Directeur, Stichting SBI: jaap.jongejan@stichtingsbi.nl of Marika Biacsics – van der Horst, Directeur-bestuurder, Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ): marika@ncz.nl

Bron: persbericht

Dit bericht is 3330 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail