NVA: Nieuwe fraudewet ondermijnt medisch beroepsgeheim

Facebooktwitterlinkedinmail

10 september 2018 – De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) roept de Eerste Kamer in een brief op om niet in te stemmen met de nieuwe fraudewet. De reden hiervoor is dat deze wet het medisch beroepsgeheim aantast. 

Morgen bespreekt de Eerste Kamer de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Dit wetsvoorstel – waarover deze zomer een internet-consultatie is gehouden – verplicht onder andere gemeenten, zorg-verzekeraars en uitvoerders van de Wet langdurige zorg (Wlz) om vertrouwelijke patiëntgegevens met elkaar te delen. Doel hiervan is het bestrijden van zorgfraude.

De NVA juicht het toe dat misbruik van zorggeld wordt aangepakt door de overheid, maar vindt het onacceptabel dat hiervoor het medisch beroepsgeheim wordt aangetast. Het medisch beroepsgeheim is een groot goed. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat kwetsbare mensen om hulp durven te vragen als zij problemen ervaren. Aantasting van het medisch beroepsgeheim is volgens de NVA  bovendien onnodig om zorgfraude aan te pakken.

Uit een onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat maar liefst 82 procent van de fraude (in totaal 27 miljoen euro in 2017. Dit komt overeen met 0,04% van het totale zorgbudget) niet door patiënten wordt gepleegd. ‘Als patiënten zelf niet frauderen, kunnen verzekeraars ook toestemming aan hen vragen om ter controle in hun medisch dossier te kijken. Velen zullen dan zeker mee willen werken’, aldus de NVA in de brief aan de Eerste Kamer.

Ter bescherming van het medisch beroepsgeheim zal inzage volgens de NVA altijd moeten plaatsvinden in aanwezigheid van een medisch adviseur.

Ook u kunt nog bezwaar aantekenen tegen de nieuwe fraudewet. Op de website van de organisatie Privacy Barometer vindt u een voorbeeldbrief én de emailadressen van leden van de Eerste Kamer. Help ons mee om het medisch beroepsgeheim te redden!

Bron: autisme.nl

Dit bericht is 2641 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail