Vermindering administratieve lasten door uniforme contractbepalingen over declaraties

Facebooktwitterlinkedinmail

10 mei 2018 – Zorgverzekeraars gaan in contracten met zorgaanbieders voor het eerst uniforme bepalingen gebruiken voor declaraties. Het gaat hierbij om contracten met de eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 

De opzet van de declaratieparagraaf in de contracten is met ingang van het contractjaar 2019 bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Dit leidt tot minder administratieve lasten voor zorgaanbieders. Het ‘zoeken naar de verschillen’ in de contracten op het gebied van declareren is immers niet meer nodig.

Zorgverzekeraars hebben de zogenoemde Uniforme Declaratieparagraaf vastgesteld met inbreng van de brancheverenigingen van de zorgaanbieders. Het is een aanvulling op de Algemene Bepalingen  die vorig jaar zijn geïntroduceerd. Lopende meerjarenafspraken zijn hiervan uitgezonderd. De Algemene Bepalingen zijn van toepassing op de eerstelijnszorg en GGZ.

Doordat zorgverzekeraars met de komst van de Uniforme Declaratieparagraaf met een uniforme opzet in  meerdere sectoren werkt, leidt het intern tot een vereenvoudiging bij het opstellen en onderhouden van contracten. Ook bij zorgverzekeraars is dus sprake van een vermindering van administratieve lasten.

Kijk hier voor de Uniforme Declaratieparagraaf voor de eerstelijnszorg en de GGZ voor de zorginkoop van 2019. (pdf)

Bron: zn.nl

Dit bericht is 2218 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail