10 mei 2018 – Zorgverzekeraars gaan in contracten met zorgaanbieders voor het eerst uniforme bepalingen gebruiken voor declaraties. Het gaat hierbij om contracten met de eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  De opzet van de declaratieparagraaf in de contracten is met ingang van het contractjaar 2019 bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Dit leidt tot minder administratieve lasten…

17 maart 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over een oplossing voor het probleem als iemand maximaal 365 dagen onafgebroken dagen verblijf afnam in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz). Conform de Zorgverzekeringswet (Zvw) kon een patiënt tot en met 2014 maximaal 365 dagen onafgebroken dagen verblijf afnemen in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg…

21 januari 2016 – De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) doet onderzoek bij een ggz-aanbieder. Wij controleren de administratie, na aanwijzingen dat er mogelijk onterechte declaraties zijn ingediend bij zorgverzekeraars. Tijdens het onderzoek kan de zorg die de instelling verleent gewoon doorgaan. De NZa heeft over deze aanbieder signalen binnengekregen. In het onderzoek gaat de NZa na…

28 december 2015 – Een psychologenpraktijk in Katwijk heeft voor zeker 200 uur gedeclareerd bij zorgverzekeraars op naam van een psychiater die deze uren nooit heeft gemaakt. Volgens de psychiater zelf heeft hij veel van de patiënten zelfs nooit gezien. Dat blijkt uit een onderzoek van accountantsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) waar de NOS kennis van heeft genomen….