TOPGGz

12 juli 2024 – Rieneke de Wit is benoemd als voorzitter van het bestuur van de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz). Zij volgt 1 september 2024 prof. dr. Werner Brouwer op. Werner Brouwer vertrekt na negen jaar vanwege het verstrijken van het maximale aantal termijnen. Werner Brouwer: “Met heel veel plezier heb ik de afgelopen negen…

arkin, topggz

2 november 2023 – Dineke Moerman is benoemd als directeur van de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz). Zij start in die rol per 1 februari 2024 en volgt daarmee Ellen Mogendorff op, die sinds 2007 leiding heeft gegeven aan het ontwikkelen van het initiatief en per mei 2024 met vervroegd pensioen gaat. “De ggz is een…

arkin, topggz

15 juni 2023 – Een feestelijke dag bij LAB111 in Amsterdam-West. Daar mochten op 12 juni drie specialismen van Arkin het prestigieuze TOPGGz-keurmerk in ontvangst nemen: Mentrum, Jellinek en het Sinai Centrum. Als een afdeling het TOPGGz-keurmerk draagt, betreft dat een ggz-afdeling waar cliënten terecht kunnen met ernstige, complexe of zeldzame psychische stoornissen, die elders…

arkin, topggz

18 december 2022 – Op 12 december heeft Monique van Bueren het TOPGGz-keurmerk opnieuw uitgereikt aan het Leo Kannerhuis, onderdeel van Parnassia Groep (Youz). Patiënten zijn door dit keurmerk verzekerd van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg op het gebied van autisme. Door wetenschappelijk onderzoek, delen van kennis en bieden van opleiding draagt Leo Kannerhuis aantoonbaar bij…

arkin, topggz

3 december 2022 – De adviesraad van de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) heeft tijdens een bijeenkomst Paul Blokhuis (voorzitter Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen), Ruth Peetoom (voorzitter de Nederlandse ggz), Wilma van der Scheer (voorzitter MIND) en Ariëtte van Reekum (voorzitter Akwa GGZ) verwelkomd als nieuwe leden. Samen met de zittende leden Joep de Groot (bestuursvoorzitter CZ),…

TOPGGz

8 oktober 2022  –Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft gisteren opnieuw het TOPGGz-keurmerk toegekend aan het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC ZN) , onderdeel van Reinier van Arkel. Het PTC ZN is daarmee wederom bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. Door het behalen van het keurmerk, blijft…

problematisch eetgedrag , eetproblemen, autisme, eetstoornissen, Ursula, eetstoornis, anorexia, stem, psychose

6 oktober 2021 – GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula mag ook voor komende vier jaar het TOPGGz-keurmerk voeren. Vanaf 2008 heeft GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula dit keurmerk. Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft het keurmerk na hervisitatie opnieuw voor vier jaar toegekend. Over GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula Eetstoornissen Ursula is gespecialiseerd in de diagnostiek…

consultaties

27 september 2021 – Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en de Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) bundelen hun krachten en gaan actief gebruik maken van elkaars expertise bij consultaties en advies aan professionals. De samenwerking is gericht op het stimuleren van consultaties en daarmee het delen van kennis en expertise bij professionals in de ggz,…

smartphonegebruik, shame sexting, infobesitas, digistress, stress, eetstoornis, eetstoornissen, chatgroep, eetstoornis, zelfvertrouwen

15 september 2021 – Interview met Hiske Visser, psycholoog en coördinator ervaringsdeskundigheid bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula over de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid voor de TOPGGz-afdeling. “Ik kan helpen een brug te bouwen” ‘Een eetstoornis is misschien wel de meest onbegrepen psychische aandoening. Door mijn eigen ervaring met een eetstoornis kan ik een verbinding leggen met…

hoorzitting, zelfregie- en herstelorganisaties, suïcidepreventie, preventie, debat over mentale gezondheid , arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

24 juni 2021 – TOPGGz heeft een openbare brief aan informateur Mariëtte Hamer gestuurd. Zij willen hiermee het belang van topreferente ggz stevig positioneren in het formatieproces.  In de openbare brief vraagt TOPGGz aandacht voor het belangrijke werk van de 50 TOPGGz-afdelingen in Nederland. Voor en met patiënten die kampen met zeer complexe psychische zorgvragen…

problematisch eetgedrag , eetproblemen, autisme, eetstoornissen, Ursula, eetstoornis, anorexia, stem, psychose

17 maart 2021 – Het 50ste TOPGGz-keurmerk is maandag 15 maart 2021 toegekend aan het Eetstoornis Experts Netwerk (ÉÉN), de samenwerkende zorgprogramma’s eetstoornissen van PsyQ, Youz (beide Parnassia Groep) en Emergis in Zeeland. Samen hebben we onze krachten gebundeld in één zorgprogramma eetstoornissen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor het eerst is hiermee een netwerk…

problematisch eetgedrag , eetproblemen, autisme, eetstoornissen, Ursula, eetstoornis, anorexia, stem, psychose

10 december 2020 – Novarum, Centrum voor eetstoornissen en obesitas, heeft het TOPGGz-keurmerk ontvangen. Zij krijgt dit keurmerk voor de behandeling van eetstoornissen.  TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze afdelingen (expertisecentra) bieden…

8 oktober 2018 – Het keurmerk TOPGGz voor de Forensisch Psychiatrische Kliniek en het Psychosecircuit van GGZ Drenthe is opnieuw toegekend! Nieuw is dat nu ook de FACT teams behorende bij het Psychosecircuit in Assen TOPGGz-gecertificeerd zijn. GGZ Drenthe is trots het TOPGGz-keurmerk te mogen voeren. Het keurmerk toont aan dat we met hoogspecialistische zorg, onderzoek…