walging, zelfbeeld, zelfstigma, mooi, cosmetische chirurgie ,BDD, stigmatisering, zelfbeeld, BDD

26 september 2023 – Veel vrouwen hebben last van een negatief lichaamsbeeld dat niet gemakkelijk verdwijnt. Deze hardnekkigheid wordt mogelijk veroorzaakt door gevoelens van walging ten opzichte van het eigen lijf, ook wel zelfwalging genoemd. Wanneer de zelfwalging niet vermindert, is de kans groot dat ook het negatieve lichaamsbeeld niet verbetert. Deze bevindingen kunnen belangrijk…

akwaggz, keuzehulp,

14 september 2022 – Om professionals te ondersteunen bij het gebruik van de multidisciplinaire richtlijn Drugs (niet-opioïden) en de zorgstandaarden Opiaatverslaving, Eetstoornissen en SOLK zijn keuzehulpen ontwikkeld. Aan de hand van korte vragen volgt een concreet advies voor behandeling en begeleiding, gebaseerd op de zorgstandaard en afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt. De…

huisarts, pot-ggz, specialistische ggz, huisartsenpraktijk, integraal zorgakkoord, huisartsenzorg, signalenkaart, tuchtcollege, somatische screening, samen beslissen, POH-GGZ, acceptatieplicht, stigma, verwijzingen, POH-GGZ

22 juli 2002 – Een huisarts speelt een belangrijke rol bij het signaleren van eetstoornissen. Om huisartsen te ondersteunen bij deze taak heeft Stichting Kiem samen met K-EET, PsyQ en individuele experts, de signalenkaart eetstoornissen voor de huisartsenpraktijk vernieuwd. Het vroegtijdig signaleren van een eetstoornis en snel de juiste hulp inschakelen is cruciaal wanneer we…

problematisch eetgedrag , eetproblemen, autisme, eetstoornissen, Ursula, eetstoornis, anorexia, stem, psychose

6 oktober 2021 – GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula mag ook voor komende vier jaar het TOPGGz-keurmerk voeren. Vanaf 2008 heeft GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula dit keurmerk. Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft het keurmerk na hervisitatie opnieuw voor vier jaar toegekend. Over GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula Eetstoornissen Ursula is gespecialiseerd in de diagnostiek…

2 februari 2018 – GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula wil onderzoek naar de effectiviteit van online ondersteuning voor de behandeling van mensen met eetstoornissen. Hulp via internet is laagdrempelig en dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen wordt de zelfredzaamheid en de eigen motivatie om te veranderen vergroot, zo stelt de GGZ-instelling. ZonMW financiert het onderzoek, zo meldt…

25 augustus 2017 – Om patiënten met eetstoornissen dichter bij huis te kunnen behandelen, opent het landelijke centrum voor eetstoornissen Human Concern in oktober 2017 een vestiging in Tilburg. Het aantal patiënten met bijvoorbeeld anorexia of boulimia dat zich bij Human Concern aanmeldt groeit jaarlijks met 25 tot 30 procent. (Poli)klinieken in de Randstad kampen…

21 november 2016 – De ontwikkeling van effectieve behandelingen voor mensen met een eetstoornis verloopt traag door onvoldoende financiële mogelijkheden voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Veel onderzoek van bovenaf bepaald. Dit houdt in dat over het algemeen overheid en hoogleraren bepalen welke onderzoeksvragen op de onderzoeksagenda terechtkomen. Maar dat zijn niet altijd de vragen die…

2 mei 2016 – Als het over eetstoornissen gaat, denkt iedereen meteen aan anorexia of boulimia  Maar er zijn nog heel wat andere aandoeningen waar bijna niemand van gehoord heeft, maar die toch vrij vaak voorkomen. Vijf minder bekende eetstoornissen op een rij; 1. Orthorexia nervosa We kennen allemaal anorexia nervosa, waarbij de patiënt de hoeveelheid voedsel…