UNICEF: 1 op 7 jongeren wereldwijd heeft psychische problemen

Facebooktwitterlinkedinmail

5 oktober 2021 – Wereldwijd heeft naar schatting 1 op de 7 jongeren tussen 10 en 18 jaar een gediagnosticeerde psychische aandoening. De psychische gezondheid van een hele generatie staat onder druk en dat kan niet langer genegeerd worden, stelt UNICEF in het vandaag verschenen onderzoek The State of the World’s Children 2021: On My Mind. Het is het meest omvangrijke onderzoek van UNICEF naar de mentale gezondheid van kinderen en jongeren tot nu toe.  

Er zijn grote zorgen over de impact van de coronapandemie op de mentale gezondheid van jongeren, maar dat is het topje van de ijsberg. Ook vóór de pandemie waren psychische problemen al wijdverbreid onder jongeren, blijkt uit het UNICEF-onderzoek. Zelfdoding is wereldwijd doodsoorzaak nummer vijf onder 15 tot 19-jarigen en in West-Europa zelfs doodsoorzaak nummer 2. ‘Psychisch gezond zijn is geen luxe, maar essentieel om gezond op te kunnen groeien’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

Het UNICEF-onderzoek laat zien dat mentale gezondheid nauw samenhangt met de gezinsomgeving, culturele normen, sociale verwachtingen en de ontwikkeling van de jongeren zelf. De directe wereld om hen heen, bijvoorbeeld thuis of op school, maar ook de ‘grotere’ wereld inclusief armoede, rampen, conflicten en discriminatie, hebben veel invloed op de psychische gezondheid – zowel positief als negatief. Toch worden in veel delen van de wereld psychische problemen behandeld als een op zichzelf staand biologisch of medisch probleem.

Suzanne Laszlo: ‘We moeten ons ervan bewust zijn dat de omgeving van jongeren allesbepalend is. Een school kan bijvoorbeeld een gezonde en inclusieve omgeving zijn waar kinderen vaardigheden leren om hun welzijn te versterken, maar ook een plek zijn waar ze pesten, racisme, discriminatie, groepsdruk en enorme stress over schoolprestaties ervaren. Dat heeft invloed op het mentaal welzijn.’

Uit het UNICEF-onderzoek blijkt dat wereldwijd jongeren zelf willen dat het taboe wordt doorbroken en dat psychische problemen en mentaal welzijn bespreekbaar worden. Dat voor jongeren mentale gezondheid een belangrijk onderwerp is, bleek eerder ook uit het Jongerenadvies MijnNieuweWereld van UNICEF (september 2020). ‘Opnieuw wordt duidelijk dat we jongeren hierin uiterst serieus moeten nemen’, zegt Laszlo.

UNICEF roept op om met spoed te investeren in de psychische gezondheid van jongeren, niet alleen in de gezondheidszorg maar in alle sectoren. Daarnaast moet er op scholen meer aandacht komen voor het mentaal welzijn van leerlingen. Er is nog veel onbekend over de mentale gezondheid van tieners, het rapport roept dan ook op om meer onderzoek te doen om beter zicht te krijgen op de problematiek. UNICEF sluit zich aan bij de roep van jongeren zelf om het taboe rond psychische problemen te doorbreken, stigmatisering aan te pakken en meer begrip te hebben voor de problemen waar deze generatie mee kampt. Suzanne Laszlo: ‘Mentale gezondheid is een belangrijk onderdeel van de individuele gezondheid, maar ook het fundament voor gezonde relaties en gemeenschappen in de wereld. We moeten de kans grijpen om kwetsbare kinderen te beschermen en de psychische gezondheid van elk kind te bevorderen.’

Over het State of the World’s Children onderzoek 
Het State of the World’s Children is het jaarlijks terugkerende UNICEF-onderzoek dat sinds 1980 tot doel heeft de kennis en het bewustzijn te vergroten van de belangrijkste problemen waarmee kinderen wereldwijd te maken hebben. In 2021 is de mentale gezondheid van kinderen en jongeren onderzocht. De onderwerpen en aanbevelingen in de onderzoeken zijn medebepalend voor de inzet van UNICEF.

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 2053 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail