Verband tussen milieuvervuiling en hoger risico op psychiatrische aandoeningen

Facebooktwitterlinkedinmail

22 augustus 2020 – Meer kennis van omgevingsrisicofactoren is van vitaal belang voor een beter begrip van het ontstaan van psychische ziekten. In een onderzoek, uitgevoerd met een team van de University of Chicago, is een verband aangetoond tussen  milieuvervuiling en het risico op het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen. 

Het voorkomen van psychische aandoeningen is een steeds groter wordend internationaal probleem. Jaarlijks worden miljoenen mensen getroffen door psychiatrische  problemen. 350 miljoen mensen wereldwijd hebben last van depressie. Ieder jaar plegen rond de 800.000 mensen zelfmoord. Dit zijn er bijna 2 keer zo veel als het aantal mensen dat aan malaria sterven. Dit is een schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO

Voor een deel zijn vermoedelijke oorzaken van psychiatrische klachten bekend, maar de meeste risicofactoren blijven onbekend. Psychische aandoeningen lijken zich te ontwikkelen zich als gevolg van een complex geheel van genetische bijdragen en in belangrijke mate de omgevingsfactoren en levenservaringen. In het afgelopen decennium is de genetische onderbouwing van psychische aandoeningen uitgebreid bestudeerd. Meer kennis van omgevingsrisicofactoren zoals milieuvervuiling is van vitaal belang voor een beter begrip van het ontstaan van psychische ziekten.

Het onderzoek, gepubliceerd  in het PLOS Biology wetenschappelijk tijdschrift, was gebaseerd op 2 onafhankelijke, zeer grote datasets uit de Denemarken en de Verenigde Staten. In de analyses is gekeken naar omgevingsfactoren, zoals luchtverontreiniging, en de behandeling van psychiatrische stoornissen.

Verschillende variabelen werden onderzocht, zoals luchtkwaliteit en weerindexen, maar ook sociaal-demografische factoren, als gemiddeld inkomen, bevolkingsdichtheid en stedelijkheid. Zo kon er gekeken worden of deze factoren ook invloed hadden op de ontwikkelingen  van een psychiatrische aandoening.

Er werden 4 psychiatrische en 2 neurologische aandoeningen onderzocht: bipolaire stoornis, ernstige depressie, persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie, epilepsie en de ziekte van Parkinson,

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat inwoners van Denemarken die in hun eerste tien levensjaren in sterk vervuilde regio’s woonden, een groter risico hadden op het ontwikkelen van een psychiatrische aandoening (schizofrenie, depressie, bipolaire stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen). In de Verenigde Staten werden vergelijkbare resultaten gevonden. Ook daar bleken in de gebieden met veel luchtverontreiniging depressie en bipolaire stoornissen vaker voor te komen dan in minder vervuilde gebieden.

Ondanks het waargenomen verband tussen psychische aandoeningen en milieuvervuiling in dit onderzoek, kan  er nog geen officiële directe oorzaak worden vastgesteld, omdat hiervoor nog meer onderzoeken nodig zijn. De resultaten uit dit onderzoek lijken echter wel al aan te tonen dat er een significant verband is tussen milieuvervuiling en een verhoogd risico op psychiatrische aandoeningen.

Bron: journal.plosbiology.org

Dit bericht is 2674 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail