Psychotische ervaringen bij kinderen komen veel voor en zijn veelal tijdelijk

Facebooktwitterlinkedinmail

21 oktober 2022 – Hallucinaties en wanen, zoals het horen van stemmen, werden lange tijd gezien als tekenen van ernstige psychiatrische ziektes. Uit epidemiologische studies blijkt echter dat deze verschijnselen verrassend vaak voorkomen in de algemene bevolking – vooral bij jongeren. Jongeren met zulke psychotische ervaringen zijn kwetsbaar voor een reeks negatieve gevolgen later in het leven, waaronder psychose, angst en depressie. Het is echter nog onduidelijk waarom sommige jongeren psychotische ervaringen ontwikkelen en andere jongeren niet.

In dit proefschrift van Lisa Steenkamp is het verloop, risicofactoren en gevolgen van psychotische ervaringen bestudeerd in een grote cohortstudie uit Rotterdam. Dit cohort heeft enkele duizenden jongeren uit de algemene bevolking vanaf de geboorte gevolgd.

Er kwamen drie belangrijke bevindingen naar voren. Ten eerste ontdekten ze dat ongeveer 30% van de 10-jarige kinderen psychotische ervaringen rapporteert. Bijna 80% van deze psychotische ervaringen was op 14-jarige leeftijd niet meer aanwezig. Psychotische ervaringen waren vaker blijvend bij kinderen met meer psychopathologie, een lager zelfbeeld en een lager IQ. Ten tweede identificeerden we verschillende risicofactoren van psychotische ervaringen:

  1. structurele hersenverschillen, waaronder een kleiner grijze en witte stof volume,
  2. gepest worden, pesten en sociale afwijzing en
  3. blootstelling aan jeugdtrauma bij de moeder van het kind.

Ten derde vonden ze dat psychotische ervaringen bij kinderen gerelateerd waren aan nadelige uitkomsten in de vroege adolescentie. Deze nadelige gevolgen waren 1) lage schoolprestaties op de Cito-toets en 2) risico op suïcidaliteit en zelfbeschadiging.

Promotie L.R. (Lisa) Steenkamp
The Voices of Many: Psychotic experiences in young people from the general population

Bron: eur.nl 

Dit bericht is 1552 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail