NZa – passende langdurige zorg is niet langer vanzelfsprekend

Facebooktwitterlinkedinmail

31 december 2023 – In het samenvattend rapport over de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat ondanks de toenemende druk op de langdurige zorg veruit de meeste cliënten nog steeds tijdig passende zorg ontvangen. Maar voor bepaalde cliëntgroepen wordt dit steeds lastiger en soms lukt het zelfs niet.

Met het oog op een toekomstbestendige langdurige zorg zijn keuzes nodig. Dat zijn soms politieke keuzes, maar zorgkantoren spelen hierin ook een belangrijke rol. Wij verwachten van zorgkantoren dat zij binnen hun huidige mogelijkheden het uiterste doen. Daarbij is het nodig dat zij duidelijk maken hoe hun inspanningen bijdragen aan tijdige en passende zorg voor cliënten die hierop zijn aangewezen.

Zichtbare verbeteringen ondanks grote druk
In de uitvoering van de Wlz constateren wij verschillende verbeteringen. Zorgkantoren verbeterden het toekenningsproces van het persoonsgebonden budget: cliënten horen bijna altijd op tijd of hun pgb-aanvraag is goedgekeurd. Daarnaast blijkt uit het rapport De kosten van onze langdurige zorg in 2022 dat er positieve ontwikkelingen zijn in de financiële rechtmatigheid van de Wlz-uitgaven. Ook zien we dat de zorgkantoren hun toets op nieuwe bestuurders, interne toezichthouders en sleutelfunctiehouders naar behoren hebben ingericht en steeds beter uitvoeren.

Duidelijk zijn over knelpunten met cliënten
Zorgkantoren kunnen zorg niet altijd meer op tijd en direct passend voor cliënten organiseren. Cliënten krijgen hierdoor langer overbruggingszorg of komen op een plek die op dat moment beschikbaar is maar alleen de hoogst noodzakelijke zorg biedt. Het is belangrijk dat zorgkantoren domeinoverstijgend samenwerken en hun kennis over regionale knelpunten delen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Daarnaast verwachten we dat zorgkantoren open zijn over knelpunten die specifieke cliëntgroepen ervaren. Om tot oplossingen voor deze specifieke cliëntgroepen te komen, kunnen zorgkantoren meer onderscheid maken in hun zorginkoop.

Inspanningen koppelen aan resultaten
Het is niet altijd even duidelijk hoe de inspanningen van zorgkantoren bijdragen aan tijdige en passende zorg voor cliënten. We roepen zorgkantoren op om in hun jaarverantwoording duidelijker te laten zien welke resultaten zij hebben behaald met hun inspanningen.  Om te voorkomen dat de zorg voor de meest kwetsbare cliënten in gevaar komt, is het essentieel dat zorgkantoren in kaart te brengen waar het knelt, wat zij hieraan doen en tot welke resultaten dit leidt.

Lees hier het volledige samenvattend rapport Uitvoering Wet langdurige zorg 2022-2023

Bron:  nza.nl

Dit bericht is 944 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail