NEMESIS 3 – Nieuw onderzoek naar psychische gezondheid Nederlanders

Facebooktwitterlinkedinmail

4 juli 2019 – NEMESIS 3 is een grootschalige studie wat een actueel beeld moet geven van de psychische gezondheidstoestand van Nederlandse volwassenen. Nieuw ten opzichte van eerdere edities van dit NEMESIS-onderzoek is dat de leeftijdgrens omhoog gaat van 64 naar 75 jaar.

Het is de derde keer dat het Trimbos-instituut het NEMESIS (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study) uitvoert. 6.650 Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar worden in een mondeling gesprek geïnterviewd over hun psychische gezondheid. Dit is een representatieve steekproef en geeft dus een goed beeld van de psychische gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking.

Risico’s en gevolgen in kaart

Het hoofddoel van NEMESIS-3 is het actualiseren van cijfers over het vóórkomen, beloop en de consequenties van veelvoorkomende psychische aandoeningen in de algemene bevolking. Risico-indicatoren van psychische aandoeningen en gevolgen van psychische aandoeningen voor het individu zelf en de samenleving worden eveneens in kaart gebracht.

De voorgaande studies hanteerden een bovengrens van 64 jaar; in de nieuwe studie zal dat 75 jaar zijn, zodat we ook meer te weten komen over de psychische gezondheid van ouderen.

Deelnemers volgen

Ongeveer 80-100 interviewers van het veldwerkbureau I&O Research zullen de gesprekken voeren. Die gesprekken duren gemiddeld ongeveer anderhalf uur en zullen plaatsvinden tussen november 2019 en juni 2021. Evenals bij de voorgaande NEMESIS-studies het geval was, is het de bedoeling respondenten te volgen in de tijd om te zien of hun psychische gezondheid verandert in de periode van drie jaar na het vorige interview, en te onderzoeken hoe dat komt.

Nieuwe cijfers NEMESIS 3 in 2021

De studie wordt bekostigd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport.

Met NEMESIS-3 komen eind 2021 actuele cijfers over de status van de psychische gezondheid van de volwassen bevolking beschikbaar alsook trends in het vóórkomen van diverse psychische aandoeningen in de algemene bevolking.

Bekijk resultaten uit het NEMESIS-2 onderzoek

 

Dit bericht is 4734 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail