kiesvoorggz.nl, verkiezingen, autisme, de ggz, gemeenteraadsverkiezingen, zorgdebat, verkiezingen, D66

1 februari 2021 – In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert een breed scala aan zorgpartijen, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, Het Grote Zorgdebat 2021. Op 8 maart gaan kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. Het coronavirus heeft veel impact op de zorg. De gevolgen van de coronacrisis daarop…

13 juli 2016 – Jongeren met GGZ-problematiek die 18 jaar worden, vallen vanaf dat moment niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de Wmo, Zvw of Wlz. Een soepele overgang is voor deze jeugdigen van groot belang. Het is daarom belangrijk dat de uitvoerders van deze wetten, gemeenten en zorgverzekeraars, goed met elkaar samenwerken. Tijdens…