13 september 2018 – De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn langer geworden. Wil jij behandeld worden voor bijvoorbeeld autisme of persoonlijkheidsproblematiek, maar moet je lang wachten? Radar hoort graag van je. Radar  vraagt  je naam, e-mail en telefoonnummer om je persoonlijk te kunnen bereiken naar aanleiding van je inzending. De inhoudelijke vragen stellen we…

26 juli 2018 – Afgelopen dinsdag was de spraakmaker bij het programma Spraakmakers met presentatrice Ghislaine Plag op Radio1 hoogleraar psychiatrie en NVvP-voorzitterDamiaan Denys. Hij tekende deze maand een akkoord dat de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg moet terugdringen. Tijdens het gesprek staat het Hoofdlijnenakkoord GGZ centraal, dat de NVvP op 10 juli jl. ondertekende…

14 juni 2018 – De namen van ggz-instellingen met wachtlijsten moeten openbaar zijn. Dat eist de Tweede Kamer van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid), zo meldt RTLnieuws. Omdat 30 procent van de ggz-instellingen geheim houden of ze een wachtlijst hebben, is het aanpakken ervan moeilijk. Onacceptabel, vinden Kamerleden. De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn de Kamer…

13 juni 2018 – De ggz kampt met wachtlijsten, een tekort aan personeel en vergrijzing van haar medewerkers. Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen Carina Stigter (53) uit Utrecht en Gerard Lohuis (57) uit Groningen werken desondanks al tientallen jaren met veel plezier in de ggz. Maar ze maken zich wel zorgen over de wachtlijsten voor hun cliënten….

5 juni 2018 – De lange wachttijden in de (curatieve) ggz zijn al een tijd in het nieuws. Het Nederland Instituut voor Psychologen (NIP) spant zich in om de wachttijden te verkorten. Het grote probleem is dat er te weinig regiebehandelaren beschikbaar zijn. De wachtlijsten in de zorg kunnen pas effectief worden verminderd als dit tekort…

1 juni 2018 – Er komen nieuwe maatregelen om lange wachttijden in de ggz tegen te gaan. Vorig jaar spraken ggz-partijen af dat de wachttijden voor 1 juli 2018 tot binnen de zogenoemde Treeknormen zouden zijn teruggebracht. De laatste cijfers laten zien dat er nog geen noemenswaardige vooruitgang is geboekt. Wachttijden is een complex probleem…

31 mei 2018 – Het aantal verzekerden dat hun zorgverzekeraar vraagt om wachtlijstbemiddeling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit een rondgang van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) langs haar leden. Vele honderden verzekerden die op een wachtlijst staan, kunnen na bemiddeling door hun zorgverzekeraar terecht bij een andere GGZ-aanbieder. Dat…

12 april 2018 – GGZ Nederland noemt het positief dat, op drie regio’s na, in de gespecialiseerde ggz de gemiddelde wachttijd wel binnen de treeknormen ligt als we alle aandoeningen samen nemen. Dit blijkt uit de Informatiekaart wachttijden in de ggz van de NZa. De goede wil en de inzet van ggz-aanbieders en zorgverzekeraars om echt…

11 april 2018 – De wachttijden voor bepaalde diagnoses in de ggz zijn langer dan de door de specialisten zelf afgesproken Treeknormen. De wachttijden verschillen bovendien per regio. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit op basis van verzamelde wachttijdgegevens over de eerste maanden van dit jaar. Brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars en de patiëntenverenigingen hebben met…

25 oktober 2017 – Net zoals andere branche- en beroepsorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) vindt GGZ Nederland het onwenselijk dat patiënten te lang moeten wachten op zorg. Voorlichting speelt daarin een belangrijke rol. GGZ Nederland heeft daarom samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en koepel van cliënten- en familieorganisaties MIND het initiatief genomen om speciaal…

14 juli 2017 – Minister Edith Schippers (VWS) en GGZ-partijen hebben verregaande afspraken gemaakt om de wachtlijsten aan te pakken. Door een betere verdeling van de behandelcapaciteit komt er meer ruimte om op tijd psychische zorg aan patiënten met zware problematiek te verlenen. De inzet van e-health wordt stevig uitgebreid. De afstemming en samenwerking tussen…

14 juli 2017 – De stem van patiënten, naasten en ervaringsdeskundigen in de ggz wordt eindelijk gehoord: gisteren is er een bestuurlijk akkoord gesloten waarmee concrete stappen worden gezet in het terugdringen van de wachtlijsten. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid zet zich al jaren in om de wachtlijstproblematiek in de ggz hoog op de bestuurlijke…