Nog geen einde aan lange wachttijden in de GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

14 januari 2020 – Er komt nog geen einde aan de lange wachttijden in de ggz. Vlak voor kerstmis stuurde staatssecretaris Blokhuis nieuwe cijfers naar de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat het in tweeënhalf jaar niet gelukt is om de wachttijd ook maar een beetje terug te dringen. Tegelijk neemt de druk vanuit politiek en samenleving toe. Er is geen excuus meer voor instellingen en verzekeraars die achterblijven in hun aanpak van wachttijden.

Het probleem van de wachttijden in de ggz is complex en men spreekt dan ook vaak van een ‘veelkoppig monster’. Maar het veelkoppige monster is niet onverslaanbaar. Er zijn regio’s die het veel beter doen dan andere; daar blijkt het wel degelijk mogelijk om wachttijden langdurig binnen de vastgestelde normen te houden. De ingrediënten voor een succesvolle aanpak zijn langzamerhand ook wel bekend:

  • een snelle en kwalitatief hoogwaardige toegang/intake;
  • goede samenwerking op alle niveaus: tussen zorgaanbieders onderling, maar ook van zorgaanbieders met huisartsen, gemeenten en cliëntorganisaties;
  • een goed beleid van zorgverzekeraars voor (bij)contracteren;
  • investeren in oplossingen voor mensen met zware aandoeningen en/of complexe problematiek.

Het wordt steeds duidelijker in welke regio’s partijen nog te weinig samenwerken om het probleem op te lossen. De staatssecretaris noemt ze in de brief aan de Tweede Kamer en hij kondigt aan deze regio’s zelf te gaan bezoeken: Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Zuid-Limburg, Nijmegen en Waardenland. Daarnaast voeren de Inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit de druk op. Zo maakte de NZa bekend welke zorgverzekeraars achterblijven in de aanpak van wachttijden.

Kennissessies en landelijk congres
De landelijke stuurgroep wachttijden onderneemt nog steeds activiteiten om de aanpak van wachttijden te stimuleren en goede voorbeelden te verspreiden. Komende maanden vinden kennissessies plaats over wachttijden bij persoonlijkheidsstoornissen en pervasieve stoornissen. Op 9 april organiseert de stuurgroep een landelijk congres waarin vooral veel goede voorbeelden gepresenteerd zullen worden. Een overzicht van alle bijeenkomsten staat op de website www.wegvandewachtlijst.nl. Daar kunnen mensen zich ook abonneren op de gelijknamige nieuwsbrief.

MIND is lid van de landelijke stuurgroep en ondersteunt daarnaast cliënt- en familievertegenwoordigers in regionale taskforces wachttijden. Mensen die regionaal actief zijn bij de aanpak van wachttijden kunnen voor vragen of ondersteuning terecht bij Nic Vos de Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl

Lees hier de stukken voor de Tweede Kamer
Meer info is ook te vinden op deze website: www.wegvandewachtlijst.nl

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 5534 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail