Nieuwe cijfers drugsgebruik in Nederland, toename riskant canabisgebruik

Facebooktwitterlinkedinmail

16 november 2023 – Er zijn nieuwe cijfers bekend over het drugsgebruik onder volwassenen in Nederland in 2022. Deze cijfers komen uit de jaarlijkse Gezondheidsenquête en de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A middelen). Beide onderzoeken maken deel uit van de Leefstijlmonitor. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut samen met het RIVM en het CBS.

Toename drugsgebruik op de lange termijn, met uitzonderingen
Vergeleken met 2021 is in 2022 het gebruik van de meeste drugs weinig veranderd. Alleen het laatste-jaar-gebruik van ecstasy lag hoger en was weer op het niveau van pre-corona (2019). Wel zijn langere termijn trends zichtbaar. Vergeleken met 2015/2016 nam het laatste-jaar-gebruik onder volwassenen toe voor cannabis, cocaïne, ecstasy, ketamine, LSD en paddo’s. Het gebruik van lachgas en 4-FA daalde sinds 2019. Het gebruik van amfetamine en GHB bleef sinds 2015 op hetzelfde niveau.

Voor de meeste drugs, uitgezonderd medicatie, is het gebruik veruit het hoogst onder 18-29-jarigen en hoogopgeleiden. Het gaat hier om volwassenen die in het afgelopen jaar één keer of vaker een drug hebben gebruikt. Dat zegt niets over hoe vaak mensen gebruiken en of zij problemen ondervinden van hun drugsgebruik.

Meest gebruikte middelen
Er zijn grote verschillen in het percentage laatste-jaar-gebruikers van drugs. Cannabis blijft koploper met 7,8%; als tweede drug volgt ecstasy (3,9%) en daarna cocaïne (2,4%), amfetamine (1,4%) en lachgas (1,3%). Andere drugs, zoals ketamine, paddo’s, truffels en 3-MMC worden door minder dan 1% van alle volwassenen gebruikt.

Toename riskant cannabisgebruik
In 2022 hadden ruim een miljoen volwassenen cannabis gebruikt. De piek ligt onder 18-24-jarigen: een op de vier jongvolwassenen heeft in deze leeftijdsgroep in het afgelopen jaar cannabis gebruikt.

Het laatste-jaar-gebruik van cannabis in de algemene volwassen bevolking bleef in 2022 op hetzelfde niveau als in 2021. Het gebruik is in 2022 wel hoger dan in 2015. Ook zagen we dat binnen de groep volwassen cannabisgebruikers, het aandeel dat riskant gebruikt1 toenam van 19,4% in 2020 naar 24,4% in 2022. Deze mensen hebben een verhoogd risico op problematisch gebruik. Indicaties hiervoor zijn bijvoorbeeld het vaak alleen gebruiken van cannabis, zonder succes hebben geprobeerd te stoppen of (geheugen)problemen ervaren door cannabis. Het is geen klinische diagnose voor verslaving.

In 2022 ging het om 240 duizend volwassenen die als riskante cannabisgebruikers kunnen worden aangemerkt (1,7%). Dat zijn er meer dan in 2020 (180 duizend ofwel 1,3%).

Klik hier voor de laatste cannabiscijfers

“De cijfers laten zien dat de meeste volwassenen geen drugs gebruiken. Maar de trends wijzen wel op een gestage toename voor een aantal middelen. Vooral de toename in het percentage mensen met riskant cannabisgebruik is reden tot zorg.” – Margriet van Laar, programmahoofd Drugs Trimbos-instituut

De Nationale Drug Monitor geeft een overzicht van de laatste cijfers over het gebruik van alcohol, tabak, drugs en psychoactieve medicatie (slaap- en kalmeringsmiddelen, adhd medicijnen en sterke pijnstillers). Ook worden ontwikkelingen in wetgeving, beleid en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast beschreven. Het Trimbos-instituut maakt dit overzicht samen met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De laatste feiten, cijfers en trends zijn te vinden op de website www.nationaledrugmonitor.nl. De website wordt voortdurend op basis van de nieuwste gegevens geactualiseerd.

Bron en uitgebreid artikel: trimbos.nl

 

Dit bericht is 1150 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail