Psychotraumacentrum Zuid Nederland ontvangt opnieuw het TOPGGz-keurmerk

Facebooktwitterlinkedinmail

8 oktober 2022  –Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft gisteren opnieuw het TOPGGz-keurmerk toegekend aan het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC ZN) , onderdeel van Reinier van Arkel.

Het PTC ZN is daarmee wederom bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. Door het behalen van het keurmerk, blijft het Psychotraumacentrum voor een periode van vier jaar een topklinisch expertisecentrum.

TOPGGz-keurmerk

TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg (topklinisch of topreferent) combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden een nieuw perspectief op herstel voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Strenge criteria

Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitge- voerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.

In het beoordelingsrapport spreekt de toetsingscommissie over een betrokken en gepassio- neerd team waarin de topklinische functies door meerdere professionals worden gedragen.

Complexe PTSS

Het PTC ZN behandelt cliënten met ernstige en complexe PTSS, vaak in combinatie met an- dere aandoeningen. Een behandeling kan binnen de specialistische ggz elders onvoldoende resultaat hebben gehad zodat hoogspecialistische zorg noodzakelijk is vanwege ernstige klachten. Maar een traumabehandeling binnen de specialistische ggz behoort ook tot de mogelijkheden.

Het PTC ZN heeft de expertise om de culturele achtergrond en systemische factoren zoals de gezinssituatie mee te nemen in de (specialistische) focale PTSS-behandelingen. Deze kunnen van invloed zijn op de aard en de ernst van de problemen en het beloop en effect van de be- handeling. Op basis van deze expertise behoort expertzorg voor een aantal specifieke doelgroepen, zoals geüniformeerden, moeders met een kind geboren uit seksueel geweld, asielzoekers, vluchtelingen en zorgmedewerkers die trauma’s hebben opgelopen in de coronatijd, tot het behandelaanbod van het PTC ZN.

Onderzoek en innovatie

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en aanbieden van innovatieve behandelmogelijkheden zijn ook vereisten voor het behalen van het keurmerk.

  • Het PTC ZN ontwikkelde een hoogintensieve traumabehandeling met aandacht voor functioneren, een meergezinsbehandeling voor veteranen en andere gezinsinterventies.
  • Ook is er een behandelmodule ontwikkeld op attributie en duurzame gezondheid, een systeem psychomotorische therapie.
  • Daarnaast gebruikte het PTC zijn kennis en ervaring met hoogspecialistische zorg voor mensen die tijdens het uitoefenen van hun beroep getraumatiseerd zijn, voor het ontwikkelen van een behandeling voor professionals in de coronazorg, de coroNA- zorg.

Het PTC ZN ontwikkelde, in samenwerking met de Radboud Universiteit, de website www.moms.nl, om passende ondersteuning te bieden aan moeders met een kind geboren uit seksueel geweld, deze kinderen en hulpverleners. Het project Moms richt zich op het ontwik- kelen en versterken van preventieve zorg en ketenzorg voor deze moeders. De website www.MomS.nl is een laagdrempelige en toegankelijke tool.

De verbinding tussen innovatie, onderzoek en behandeling is sterk. Tevens heeft het PTC ZN een duidelijke functie in het delen van kennis door middel van onderwijs.

Reinier van Arkel

Trots op ons rijke verleden én vooruitkijkend naar de toekomst bouwen wij aan een betrokken, bevlogen en betrouwbaar Reinier van Arkel. Voor cliënten van alle leeftijden met complexe psychiatrische problematiek biedt Reinier van Arkel gespecialiseerde psychiatrische behandeling en begeleiding, bij voorkeur in de eigen omgeving van onze cliënten.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1280 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail