Novarum eetstoornissen en obesitas ontvangt TOPGGZ keurmerk

Facebooktwitterlinkedinmail

10 december 2020 – Novarum, Centrum voor eetstoornissen en obesitas, heeft het TOPGGz-keurmerk ontvangen. Zij krijgt dit keurmerk voor de behandeling van eetstoornissen. 

TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze afdelingen (expertisecentra) bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Strenge criteria

Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoog specialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke commissie. Met deze certificering ambieert TOPGGz een belangrijke bijdrage te leveren aan het herstel van patiënten in de ggz.

Elske van den Berg, directeur behandelzaken van Novarum:
“We zijn erg trots dat we dit keurmerk voor topklinische zorg mogen voeren. Het is een erkenning van onze inspanningen om deze complexe problematiek zo effectief mogelijk te behandelen en zo bij te dragen aan blijvend herstel voor onze cliënten. Het geeft voldoening als we mensen na soms een jarenlange zoektocht, echt duurzaam kunnen helpen. Zoals Linda die jaren kampte met een eetstoornis. Zij vertelde: “De behandeling gaat in hele kleine stapjes. Alles wat ik in de jaren daarvoor probeerde, kwam terug, maar nu in het juiste tempo. En als het een keer misgaat, weet ik hoe ik de draad kan oppakken. Het vertrouwen in mijn eetpatroon is hersteld.” Daar doen we het voor en daar blijven we ons voor inspannen, evenals voor onderzoek en het verspreiden van kennis en kunde.”

Over Novarum
Novarum biedt doelmatige en effectieve behandelingen, vanuit een cognitief gedragstherapeutisch behandelkader, voor volwassenen met anorexia nervosa, boulimia, een eetbuistoornis, vermijdende eetstoornis (arfid)  en voor cliënten met zowel een eetstoornis als ernstige obesitas. De behandeling leidt tot het normaliseren van je eetgedrag, vergroot je zelfcontrole en verbetert je zelfbeeld. Cruciaal hierbij is dat je (weer) durft te vertrouwen in eigen kunnen, zodat je jezelf durft te laten zien, zoals je echt bent!

Novarum  gelooft dat iedereen het waard is om gezien te worden. Dit is richtinggevend voor onze werkwijze, zowel voor de omgang met de cliënt, de naastbetrokkenen en de eigen medewerkers.

Over TOPGGz
TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met de ontwikkeling van het vakgebied. Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren. Op zo’n manier dat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben én voor professionals (behandelaars/verwijzers) transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz.

Meer informatie over TOPGGz vindt u op www.topggz.nl

Bron: persbericht

Dit bericht is 1548 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail