Psychotraumacentrum Zuid Nederland ontvangt opnieuw het TOPGGz- keurmerk

Facebooktwitterlinkedinmail

14 april 2023 – Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC), onderdeel van Reinier van Arkel, is opnieuw bevestigd in zijn expertise in de hoogspecialistische zorg voor vaak ernstig getraumatiseerde cliënten. Op 6 april 2023 nam het PTC het TOPGGz-keurmerk uit handen van Monique van Bueren van de Stichting Topklinische GGz in ontvangst.

Het is de derde keer dat het Psychotraumacentrum het keurmerk ontvangt. “Het keurmerk behoud je niet door een sprintje te trekken, maar door een lange adem te hebben die gericht is op continue verbetering. Jullie hebben laten zien over die lange adem te beschikken. Het PTC heeft het keurmerk meer dan verdiend”, aldus Monique van Bueren.

Met het keurmerk blijft het Psychotraumacentrum voor een periode van vier jaar een topklinisch expertisecentrum.

Keurmerk voor aantoonbaar gespecialiseerde zorg

Om voor het TOPGGz-keurmerk in aanmerking te komen moet de afdeling kunnen aantonen dat zij gespecialiseerde cliëntenzorg (topklinisch en topreferent) aanbiedt in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandeling en kennisdeling.

Gespecialiseerde cliëntenzorg

Het PTC behandelt cliënten met ernstige en complexe PTSS, vaak in combinatie met andere aandoeningen. Prof. dr. mr. Elisa van Ee, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij het PTC, zei hierover tijdens de uitreiking: “Aan zeventig procent van onze cliënten bieden wij hoogspecialistische zorg. Dit betekent dat veel van onze cliënten complexe problemen hebben waarvoor eerdere behandeling niet gewerkt heeft. Wij bieden hen een goede traumabehandeling in combinatie met andere (systeem)interventies. Zeventig procent van onze cliënten heeft een betrouwbare verbetering op PTSS-klachten.”

Het PTC heeft de expertise om de culturele achtergrond en systemische factoren zoals de ge- zinssituatie mee te nemen in de hoogspecialistische PTSS-behandelingen. Op basis van deze expertise behoort expertzorg voor een aantal specifieke doelgroepen tot het behandelaanbod van het PTC: geüniformeerden, moeders met een kind geboren uit seksueel geweld, asielzoe- kers, vluchtelingen en zorgmedewerkers die trauma’s hebben opgelopen in de coronatijd.

Onderzoek en innovatie

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en bieden van innovatieve behandelmogelijk- heden zijn ook vereisten voor het behalen van het keurmerk. Elisa van Ee: “Net als topsporters op de Olympische spelen, die zich blijven verbeteren, wil- len wij dat ook. We innoveren zorg en onderbouwen dit met onderzoek. En daarbij versprei- den we onze kennis.”

Het PTC heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe behande- lingen en innovaties. Het ontwikkelde, in samenwerking met de Radboud Universiteit, bij- voorbeeld de website www.Moms.nl om passende ondersteuning te bieden aan moeders met een kind geboren uit seksueel geweld, deze kinderen zelf en hun hulpverleners. Daarnaast ontwikkelde het PTC een hoogintensieve traumabehandeling, een meergezinsbehandeling voor veteranen en andere gezinsinterventies. Verder gebruikte het zijn kennis en ervaring voor mensen die tijdens het uitoefenen van hun beroep getraumatiseerd zijn, voor het ontwikkelen van een behandeling voor professionals in de coronazorg, de coroNAzorg.

Reinier van Arkel

Trots op ons rijke verleden én vooruitkijkend naar de toekomst bouwen wij aan een betrokken, bevlogen en betrouwbaar Reinier van Arkel. Voor cliënten van alle leeftijden met complexe psychiatrische problematiek biedt Reinier van Arkel gespecialiseerde psychiatrische behandeling en begeleiding, bij voorkeur in de eigen omgeving van onze cliënten.

Bron: persbericht

Dit bericht is 634 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail