Aanjaagteam wil over half jaar sluitende aanpak verwarde personen

Facebooktwitterlinkedinmail

verwarden, verwarde personen

22 februari 2016 – We zien grote betrokkenheid, maar ook belangrijke zorgen en signalen van ernstige knelpunten. Dat is kort gezegd wat het Aanjaagteam Verwarde Personen beschrijft in de aangeboden tussenrapportage.

In het rapport presenteert het team bouwstenen die aangeven wat minimaal nodig is om de problematiek tegen te gaan. Nodig vanuit het perspectief van mensen met verward gedrag zelf én de samenleving wel te verstaan. Het team wil toe naar een sluitende keten, beginnend met de mensen met verward gedrag zelf, het zoveel mogelijk voorkomen van problemen en verergeren van situaties, goede vormen van beoordeling en passende ondersteuning.

Het rapport, dat is opgesteld in opdracht van de ministers Schippers en Van der Steur en de VNG, is gisteren aan de Tweede Kamer aangeboden onder de titel ‘Samen doorpakken: op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag’. In het rapport doet het aanjaagteam een aantal aanbevelingen aan gemeenten, ketenpartners, zorgverzekeraars, rijksoverheid én mensen met verward gedrag. Veel kan direct opgepakt worden, constateren de schrijvers monter. Voor andere zaken is verdieping en nadere uitwerking nodig.

Volgens Liesbeth Spies, voorzitter van het aanjaagteam, doet iedereen zijn best om mensen met verward gedrag te helpen. “Toch is dit niet voldoende. Een moeder van een ouder kind met verward gedrag vertelde ons dat alle instanties zich bewust zijn waar de eigen verantwoordelijkheid ophoudt. Als we zo doorgaan, komen we er dus niet. Het is belangrijk deze problematiek domeinoverschrijdend aan te pakken.”

Naar een sluitende aanpak

Dat betekent volgens Spies dat de leefwereld van de persoon met verward gedrag centraal staat en niet de systemen erachter. Dus aansluiten bij de persoonlijke situatie, de omgeving en eigen kracht. Alle instanties moeten niet alleen werken vanuit hun eigen organisatiedoelstellingen (de ‘systeemwereld’), maar sluiten aan bij de levensfases, ontwikkelingen en mogelijkheden van de unieke persoon en bij de vragen en zorgen van de omgeving (de samenleving).

De omslag die het aanjaagteam bovendien wil maken, is van aandacht voor crisissituaties naar preventie en vroegtijdige signalering. Door een stabiele levensstructuur kan leed worden voorkomen, zowel voor de mensen met verward gedrag als de samenleving.

Het is de bedoeling dat al over een half jaar alle gemeenten met hun samenwerkingspartners een sluitende aanpak hebben.

Bijlage : Samen doorpakken

Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak voor en met mensen met verward gedrag.

Download “Samen doorpakken”

PDF document | 36 pagina’s | 2,4 MB Rapport | 19-02-2016

Bron: ypsilon.org  / rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 3410 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail