LPGGz: Leger des Heils-rapport ‘Verwarde mensen op straat’ herkenbaar

Facebooktwitterlinkedinmail
Verward
17 december 2015- Het Leger des Heils heeft gisteren het rapport ‘Verwarde mensen op straat’ aan minister Schippers aangeboden. Het Landelijk Platform GGz herkent het zorgelijke beeld dat in het rapport wordt geschetst.

Bij de meest kwetsbare mensen in onze samenleving is onvoldoende zicht op hun maatschappelijke situatie en gezondheidstoestand. Slechts 33% van de mensen die de laagdrempelige opvang van het Leger des Heils binnen komen, ontvangt zorg vanuit de ggz of verslavingszorg. Bij 88% van de mensen met aanwijzingen voor een verstandelijke beperking, is deze nog niet gediagnosticeerd. Het ontbreekt aan overzicht en coördinatie, een praktische werkwijze heeft de overhand. De helft van de mensen heeft geen zorgverzekering.

Het Landelijk Platform GGz ondersteunt de conclusie uit het rapport dat het ontbreekt aan zorgcoördinatie. Iemand die direct naast mensen staat en in kaart brengt welke zorg en ondersteuning nodig is. Een behandelaar van een ambulant zorgteam zou deze taak op zich moeten nemen, aldus het Landelijk Platform GGz. ‘Ga naar de mensen toe’, is het motto. Bezoek pro-actief mensen met psychische kwetsbaarheid in de inloophuizen of opvangcentra en onderhoud een laagdrempelig contact met hen.

‘Bemoeizorg’ is nodig, omdat deze mensen vanwege hun psychische kwetsbaarheid lang niet altijd zelf tijdig de weg naar de zorg en begeleiding kunnen vinden. Het is belangrijk dat alle problemen in kaart worden gebracht en dat er bijvoorbeeld ook gekeken wordt naar schuldenproblematiek en de aanwezigheid van een sociaal netwerk. In onze maatschappij kunnen we niet toestaan dat psychisch kwetsbare medeburgers aan hun lot worden overgelaten. Ook zij hebben recht op een veilige woonplek en voldoende zorg en ondersteuning.

Meer informatie

Rapport ‘Verwarde mensen op straat’ Leger des Heils
Aanbiedingsbrief bij rapport ‘Verwarde mensen op straat’

Bron: platformggz.nl 

 

Dit bericht is 2601 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail