studenten, alcoholgebruik, zelfdoding, protocol, student, middelengebruik, onderzoek

18 mei 2020 – Psychische problemen bij studenten hangen vaak samen met voortijdige studie-uitval, slechtere studieresultaten en een grotere kans op werkloosheid. Het onlangs afgeronde onderzoek naar Caring Universities was erop gericht om psychische problemen bij studenten op universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs vroegtijdig te onderkennen. Een ander doel was het zo snel…

diabetes, depressie,

14 oktober 2019  – Diabetes kan het leven van jongeren flink in de war gooien. Terwijl het lichaam verandert en ze de vrijheid opzoeken, vereist de diabetes dat ze gedisciplineerd leven. Voor haar promotie aan de Tilburg university onderzocht Linh Nguyen of deze jongeren meer emotionele problemen hebben. “Het is een kwetsbare groep.” De tienerjaren…

12 maart 2019 – Een steeds groter deel van de wereldbevolking leeft nu in steden, en de Wereldgezondsorganisatie (WHO) schat dat wereldwijd meer dan 450 miljoen mensen kampen met psychische problemen. Mogelijk is er een link tussen beide, stelt nieuw onderzoek van de Deense Universiteit van Aarhus. Op basis van satellietgegevens tussen 1985 en 2013…

22 januari 2019 – Een op de drie Twentse bachelorstudenten van buiten Europa ondervindt zulke psychische of medische problemen dat zijn studie in gevaar komt. Ook andere onderwijsinstellingen signaleren een toename van klachten bij internationale studenten. Een derde van de niet-Europese bachelorstudenten van de Universiteit Twente voerde vorig studiejaar ‘bijzondere omstandigheden’ aan om een bindend…

17 oktober 2018- Momenteel kampt bijna de helft van de werknemers die langer dan twee jaar ziek is en een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt met psychische problemen. De behandeling en verzuimbegeleiding van deze werknemers in de periode voorafgaand aan de aanvraag van zo’n uitkering is niet optimaal. Toch is er bij ontwikkelingen en verbeteringen van de beoordeling…

22 februari 2018 – Korrelatie, de landelijke hulplijn voor álle mensen met psychische en psychosociale problemen, gaat voortaan verder onder de naam MIND Korrelatie. Hiermee wordt de samenwerking met de organisatie MIND verder verstevigd en ontstaat er een directe verbinding met de voorlichting en het lotgenotencontact van MIND. MIND Korrelatie biedt niet alleen anonieme, laagdrempelige…

21 februari 2018 – Mensen die misstanden openbaar maken, ondervinden daar zelf vaak zeer negatieve gevolgen van. Ongeveer 45 procent van de klokkenluiders ervaart zelfs bijzonder ernstige psychische klachten zoals zeer ernstige angst- of depressiesymptomen, blijkt uit onderzoek van de Tilburg University. Dit meldt de NOS. Onderzoekers van de universiteit ondervroegen 27 klokkenluiders die naar…

7 september 2017 – Ongeveer een derde (30,8%) van alle mensen met een uitkering (exclusief AOW) ontvangt psychische hulp. Dat is drie maal zoveel als bij werkenden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zo meldt nu.nl. Gemeenten, de ggz en uitkeringsinstantie UWV gaan meer samenwerken om dit…

7 juli 2016 – ‘Ik had tranen in mijn ogen toen ik de finish passeerde.’ Suzanna (27, Wajong) wandelde de Slachtemarathon om geld in te zamelen voor jongeren met psychische problemen. Het viel niet mee voor Suzanna, 42 kilometer wandelen. Ze deed er bijna 12 uur over. Maar ze was erg gemotiveerd: ze wilde hiermee graag…

22 april 2016 – Psychische problemen zijn de belangrijkste gezondheidsoorzaak voor werknemers om vóór hun pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken. “Het sociale klimaat op de werkvloer speelt ook een rol. Werknemers die zich gewaardeerd voelen zijn minder geneigd om met vervroegd pensioen te gaan. Voor mensen met gezondheidsproblemen is het sociale klimaat extra belangrijk”, concludeert…