30 november 2015 –  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil van verzekeraars weten hoe zij de privacy van verzekerden waarborgen bij declaraties in de ggz. Aanleiding daarvoor zijn verschillende meldingen die bij de NZa zijn binnengekomen dat verzekeraars te veel informatie opvragen als patiënten bij een ggz-behandeling gebruikmaken van een privacyverklaring.De NZa checkt bij alle verzekeraars…

16 november 2015 – Privacygevoelige gegevens over kwetsbare kinderen worden vaak onveilig verstuurd. Gemeenten, politie en Veilig Thuis-organisaties wisselen deze informatie vaak uit via e-mail of per post, onbeveiligd. Ze maken geen gebruik van een beveiligd systeem dat daarvoor is gebouwd. En als ze het wel via dat systeem versturen komen meldingen soms niet aan doordat…