Privacy in de zorg rammelt aan alle kanten

Facebooktwitterlinkedinmail

privacy

18 november 2016 – Maar liefst één op de twee mensen ervaart problemen met privacy in de zorg, zo blijkt uit onderzoek van Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in). Meeluisteren met vertrouwelijke gesprekken, onjuiste informatie in dossiers en uitwisseling van informatie tussen zorgverleners zónder toestemming van de patiënt of cliënt zijn de meest gehoorde klachten.

Ruim 7200 mensen namen deel aan het onderzoek. Een ruime meerderheid blijkt privacy in de zorg- en hulpverlening belangrijk te vinden, maar maakt zich zorgen over hoe er momenteel door instanties met vertrouwelijke gegevens wordt omgegaan. Met name veel gemeenten lijken het niet zo nauw te nemen met de privacy van hun burgers en gaan nogal eens slordig om met gevoelige informatie. Zo blijken complete dossiers opgevraagd en opgeslagen te worden in de eigen systemen, zodat meerdere mensen erin kunnen kijken. Dit is in strijd met de privacyregels.

En wat doe je als burger, als je het gevoel hebt dat je privacy niet gewaarborgd is bij de instanties waarmee je te maken hebt? Weinig, zo blijkt uit het onderzoek. Slechts een kleine groep onderneemt daadwerkelijk actie. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat één op de twee ondervraagden aangeeft niet te weten wat precies de regels zijn als het gaat om privacy en gegevensuitwisseling in de zorg. Het geringe aantal dat wél de moeite neemt om een klacht in te dienen bij z’n zorgverlener, ziet in meer dan de helft van de gevallen alsnog geen enkele verbetering.

Bewustwording van belang en kennis van de regels
Aan beide kanten, zorgverlenende instantie én zorgvrager, moet een bewustwordingsproces op gang komen van het belang van het waarborgen van privacy. Het kennisniveau over de regels hieromtrent moet bij alle partijen aanzienlijk worden opgekrikt en de klachtafhandeling in geval van privacyschending moet beter. De cliënt of patiënt moet bovendien zélf kunnen aangeven welke informatie wel en niet uitgewisseld mag worden. En dat hoeft alleen die informatie te zijn, die écht noodzakelijk is voor een andere zorgverlener om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

Het gehele rapport over privacy in de zorg kunt u hier lezen.

Bron: platformggz.nl

Dit bericht is 4650 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail