23 april 2018 – GGZ Nederland en haar leden willen een bijdrage leveren aan een veilige en inclusieve samenleving. Hiervoor moeten we medewerkers in de ggz een veilig werkklimaat bieden. Maar die veiligheid staat onder druk. Een toegenomen werkdruk en regeldruk zorgen dat er minder tijd en mensen zijn voor de zorg. En minder tijd…

12 april 2018 – GGZ Nederland noemt het positief dat, op drie regio’s na, in de gespecialiseerde ggz de gemiddelde wachttijd wel binnen de treeknormen ligt als we alle aandoeningen samen nemen. Dit blijkt uit de Informatiekaart wachttijden in de ggz van de NZa. De goede wil en de inzet van ggz-aanbieders en zorgverzekeraars om echt…

16 november 2017 – Bioscopen en theaters in Amsterdam staan deze week in het teken van het internationaal documentairefilmfestival IDFA. Meer dan 300 documentaires zijn er te zien, waarbij het draait om de verhalen die bevlogen filmmakers vertellen. Het programma biedt veel documentaires die een raakvlak hebben met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg. GGZNederland licht er een…

21 februari 2017 – GGZ Nederland is blij met de uitspraak van het gerechtshof in hoger beroep, ten gunste van jeugdhulpaanbieders. Gemeenten zijn zelf financieel verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende jeugdhulp. Het plafondbudget dat gemeenten aan instellingen toekennen, moet daarom realistisch zijn. De uitspraak heeft precedentwerking voor instellingen die jeugdhulp aanbieden in andere gemeenten. In een…