Reactie GGZNederland: werkervaringsplek biedt startende psycholoog kans op loopbaan GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

psycholoog_anp

5 januari 2016 – Er komen veel meer afgestudeerde basispsychologen op de arbeidsmarkt, dan dat er functies beschikbaar zijn in de ggz. Psychologen die net van de opleiding komen en aan de slag willen als basispsycholoog in de ggz, komen daardoor moeilijk aan een baan. Ook omdat zij vaak nog onvoldoende ervaren zijn om zelfstandig in de klinische praktijk aan de slag te gaan. Met een werkervaringsplek kan alvast ervaring worden opgedaan. De uitgangspositie op de arbeidsmarkt verbetert daardoor en daarmee wordt de kans om de geambieerde baan te bemachtigen groter. GGZ Nederland vindt het positief dat instellingen, ondanks de transities en bezuinigingen, nog steeds ruimte hebben voor werkervaringsplaatsen.

Leren en ervaring opdoen

In de uitzending van zondag 3 januari ging het tv-programma De Monitor in op werkervaringsplaatsen in de ggz. Hierin wordt het beeld neergezet dat er in de ggz veel gebruik wordt gemaakt van werkervaringsplaatsen, maar dat dit door sommige basispsychologen als ‘misbruik’ wordt ervaren. GGZ Nederland betreurt dat sommige startende basispsychologen deze ervaring hebben, maar wil benadrukken dat een werkervaringsplek de kansen van een (bijna) afgestudeerde op de arbeidsmarkt vergroot en het een investering is in de toekomstige carrière in de ggz. Ook kan een werkervaringsplek onderdeel uitmaken van een (re-)integratietraject. Gedurende de werkervaringsperiode dient het opdoen van ervaring en het leren centraal te staan, eventueel aan de hand van vooraf gestelde leerdoelen. Daarnaast zal de instelling de mogelijkheid tot begeleiding moeten bieden. Het is niet de bedoeling dat een werkervaringsplek regulier werk of afstudeerplaatsen vervangt.

Reguleren jaarlijkse instroom

Goede aansluiting van de opleiding psychologie op de ggz-beroepspraktijk is van groot belang, zowel voor de afgestudeerde basispsycholoog, als voor werkgevers. Het gaat daarbij zowel om de aantallen afgestudeerden, als om passende competenties en ervaring om als basispsycholoog aan de slag te kunnen. Op de korte termijn is weliswaar minder personeel nodig in de ggz, maar over enkele jaren zal weer sprake zijn van toenemende vraag, door de vergrijzing in de ggz.

GGZ Nederland ondersteunt het belang van het reguleren van de jaarlijkse instroom in de gespecialiseerde opleidingen voor de ggz. Dit draagt bij aan een stabiele arbeidsmarkt. Dit is het geval voor de (vervolg)opleidingen tot gz psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro) psycholoog, gz verpleegkundig specialist en psychiater.

De arbeidsmarkt voor de lange termijn voorspellen is lastig in deze tijden van transitie. Het Capaciteitsorgaan raamt in opdracht van VWS jaarlijks het aantal personen dat in de (vervolg)opleidingen moet instromen om in de ggz-vraag op termijn te kunnen voorzien. GGZ Nederland stelt vast dat het aantal opleidingsplaatsen voor de diverse vervolgopleidingen lager is dan door instellingen gewenst. Hierdoor, gecombineerd met de transities en bezuinigingen in de ggz, staat de instroom, opleiding en het behoud van voldoende ggz professionals voor de langere termijn onder druk.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 4317 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail