GGZNederland: Wachttijden in de meeste regio’s op orde

Facebooktwitterlinkedinmail

12 april 2018 – GGZ Nederland noemt het positief dat, op drie regio’s na, in de gespecialiseerde ggz de gemiddelde wachttijd wel binnen de treeknormen ligt als we alle aandoeningen samen nemen. Dit blijkt uit de Informatiekaart wachttijden in de ggz van de NZa. De goede wil en de inzet van ggz-aanbieders en zorgverzekeraars om echt iets te doen aan wachttijdenprobleem is heel duidelijk zichtbaar. Er wordt hard gewerkt aan het terugdringen van de wachttijden en er zijn nog drie maanden te gaan totdat de verstrijkingstermijn van juli bereikt is.

De informatiekaart van de NZa is informatief en geeft aanleiding tot gerichte acties voor specifieke regio’s. Het plaatje laat zien dat er in drie regio’s nog slagen te maken zijn: Noord-Holland Noord, Flevoland en de regio Midden-Holland/Gouda en deze regio’s leren graag van de regio’s waar de gemiddelde wachttijd al wel binnen de treeknormen ligt. Vanaf eind april 2018 worden de taskforces (die regionaal met alle betrokken partijen zo snel mogelijk met oplossingen komen om de wachttijden te verminderen) uitgebreid naar andere regio’s.

Prioriteit gaat uit naar regio’s waar wachttijden te hoog zijn. Specifiek betekent dit dat we voor de regio Noord-Holland Noord een nieuwe taskforce inrichten. Voor de regio Flevoland stellen wij voor dat de aanbieder die daar overwegend de gespecialiseerde zorg levert, te weten GGZ Centraal, de ervaringen die zij en overige betrokken aanbieders en verzekeraars in de tasforce van de regio Utrecht hebben opgedaan, meenemen. Dat geldt ook voor de regio Midden-Holland/Gouda. De aanbieder die daar overwegend de gespecialiseerde zorg levert is GGZ Rivierduinen. De ervaringen die zij opdoen in de taskforce Zuid-Holland Noord kunnen worden ingezet bij het aanpakken van de problematiek in Gouda.

Daarnaast liggen wachttijden gemiddeld genomen voor een aantal aandoening nog steeds boven de treeknormen. GGZ Nederland wil met betrokkenen nader onderzoeken wat de oorzaken hiervan zijn bij die specifieke aandoeningen, zoals pervasieve stoornissen en aandachtstekort -en gedragsstoornissen. Hier spelen zeker ook landelijke problemen mee zoals het arbeidsmarktvraagstuk. Voor psychiaters, gz-psychologen en klinisch psychologen lopen de tekorten de komende jaren op tot 15% en voor verpleegkundigen tot ruim 10%. Andere problemen zijn het beperkt met verzekeraars kunnen afspreken van ambulante opbouw terwijl de beddenafbouw al volop heeft plaatsgehad en discussie rond regiebehandelaren.

Dit bericht is 4296 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail