GGZ-aanbieder Lelie zorggroep betaalt 187.000 euro aan foutieve declaraties terug

Facebooktwitterlinkedinmail

Budget geld planning

4 december 2015 – Stichting Lelie zorggroep heeft voor € 187.000 aan incorrecte declaraties gedaan. Zij heeft dit zelf gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit. De Lelie zorggroep betaalt het teveel gedeclareerde bedrag terug aan de verzekeraars. De NZa ziet af van verdere handhavingsmaatregelen omdat de Lelie zorggroep dit zelf adequaat heeft aangepakt.

Eind vorig jaar meldde de Lelie zorggroep bij de NZa dat er mogelijk foute declaraties zouden zijn ingediend bij verzekeraars. De instelling heeft vervolgens Price Waterhouse Coopers onderzoek laten doen naar de wijze waarop zij zorg declareerde. Daaruit bleek dat er door een onderaannemer van de Lelie zorggroep zeer waarschijnlijk meer uren in rekening zijn gebracht dan dat er daadwerkelijk zijn geleverd. Lelie zorggroep heeft deze uren bij de verzekeraars gedeclareerd. Lelie zorggroep heeft het contract met deze onderaannemer opgezegd en met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt om het hele bedrag terug te betalen.

De NZa heeft de afgelopen maanden meegekeken bij het onderzoek en de conclusies in het rapport van PWC verschillende keren besproken met de ggz-instelling. Ook hebben we bij de betrokken verzekeraars de afspraken over de terugbetalingsregeling gecheckt. Sinds de melding bij de NZa heeft Lelie zorggroep haar interne organisatie aangepast. Lelie zorggroep is ook gestopt met het werken via onderaannemers in de ggz.

De NZa kan ook als een instelling zelf onderzoek doet, alsnog besluiten handhavingsmaatregelen te nemen. Wij wegen daarbij onder meer af of de instelling het onderzoek op eigen initiatief is gestart, haar gedrag gewijzigd heeft, maatregelen neemt om herhaling te voorkomen en of het teveel gedeclareerde wordt terugbetaald. De NZa ziet in dit specifieke geval af van verdere handhavingsmaatregelen. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat de Lelie zorggroep in de sector breed wil uitdragen wat er bij haar verkeerd ging en hoe zij dat hersteld heeft.

De ggz heeft de speciale aandacht van de NZa als het gaat om correct declareren. Er lopen diverse onderzoeken die het declaratiegedrag in beeld brengen en die kunnen leiden tot nadere maatregelen. Daarnaast is de NZa met de sector in overleg om ervoor te zorgen dat het declaratiegedrag in het algemeen verbetert.

Bron: nza.nl 

Dit bericht is 6005 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail