GGZ-partijen verminderen administratieve lasten en verbeteren declaratieproces

Facebooktwitterlinkedinmail

stress-op-het-werk, bureaucratie

27 juli 2016 – Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de NZa en VWS pakken gezamenlijk de handschoen op om de administratieve lasten in de curatieve ggz te verminderen en het declaratieproces te verbeteren. Hierdoor wordt tijd en geld bespaard dat kan worden ingezet voor de daadwerkelijke zorg voor patiënten. Dit hebben de betrokken partijen op 12 juli jl. met elkaar afgesproken.

Er wordt nog dit jaar gestart met de aanpak van een aantal veel voorkomende knelpunten in de regelgeving, declaratiesystemen en werkprocessen. De prioriteit ligt daarbij op het proces van verwijzing naar de ggz, het verduidelijken van de regelgeving in de ggz, betere ondersteuning door de declaratiesoftware, een correcte declaratie van ongecontracteerde zorg en gemakkelijkere verrekening van onderlinge dienstverlening.

Met dit gezamenlijke initiatief komen twee programma’s binnen de curatieve ggz bij elkaar: vermindering van administratieve lasten en sneller en correct declareren. Door de knelpunten en oplossingen hiervan op één tafel te bespreken worden de krachten gebundeld waardoor sneller resultaten te behalen zijn. Het ministerie van VWS neemt de regie. De ambitie is om in 2017 de eerste verbeteringen door te voeren.

Het plan van aanpak is een initiatief van de branche- en beroepsverenigingen in de ggz en zorgverzekeraars. Betrokken organisaties zijn NIP, LVVP, NVvP, GGZ Nederland, NVZ, NFU, LHV, Ineen, ZN, de NZa en het ministerie van VWS (programma Rechtmatige zorg en Directe Curatieve Zorg).

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2626 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail