borderline, borderline persoonlijkheidsstoornis

5 januari 2022 – In een gesprek met Hans de Jong, voorzitter van Stichting Borderline, geeft Karin Slotema, psychiater bij PsyQ en bijzonder hoogleraar persoonlijkheidsstoornissen, meer uitleg geeft over een borderline persoonlijkheidsstoornis. Karin Slotema vertelt in de video waarom ‘de borderliner’ niet bestaat, hoe je borderline kunt herkennen en welke behandelingen er zijn. Herken jij bij jezelf of…

borderline persoonlijkheidsstoornis

6 augustus 2021  – Een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) gaat gepaard met een hoge lijdensdruk, zowel voor degene die hier last van heeft als zijn of haar naasten. Toch worden mensen met deze stoornis niet altijd goed begrepen. Collega Karin Slotema, psychiater bij PsyQ, ruimt daarom de 3 belangrijkste misverstanden over een borderline persoonlijkheidsstoornis uit de weg. Gedragsproblemen…

11 maart 2020 – Bij Sandra (25 jaar ) was de thuissituatie soms onveilig. Er was veel ruzie. Dat komt omdat haar ouders psychische problemen hebben. Haar moeder heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis en haar vader pleegde zelfmoord oen ze zes jaar oud was. Ook haar moeder probeerde een eind aan haar leven te maken. Sandra…

15 juni 2019 – Hulpverleners zouden cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) meer vertrouwen moeten geven bij het verwerken van hun emoties. Ze moeten ook meer oog hebben voor emotionele vaardigheden die wel goed ontwikkeld zijn, zodat borderliners meer in hun kracht komen en de stigmatisering over hen afneemt. Hulpverleners krijgen dusdoende meer plezier in en…

31 augustus 2018- Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) komt bij 1,1 % van de Nederlandse bevolking voor en heeft een substantiële negatieve impact op het leven van mensen met deze stoornis: ze functioneren slechter, beschadigen zichzelf vaker, ondernemen vaker een suïcidepoging en hebben vaker andere psychische en fysieke problemen. Er bestaan vier vormen van gespecialiseerde psychotherapie: dialectical behavior…

29 november 2017 – Psycholoog Anne Krause heeft de hersenen onderzocht van mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis, bij wie vaak dissociatie voorkomt in combinatie met stress. Daarbij blijkt de activiteit in een bepaald hersengebied verlaagd. Dit zou de oorzaak kunnen zijn van hun veranderde emoties tijdens dissociatie.  Krause: ‘Dit onderzoek kan  een belangrijke stap zijn naar meer…

31 maart 2017 – Een leven met borderline, hoe ziet dat eruit? Monique doet een boekje open over de impact van haar ziekte: “Naast dat je een enorme strijd hebt met jezelf, heb je er ook eentje met de wereld.” Wat waren je eerste klachten? “Mijn eerste klachten begonnen op de basisschool. In groep 3…

borderline, signalen

12 december 2016 – Wordt jouw kind soms enorm boos of verdrietig zonder duidelijke aanleiding? Of blijft elke emotie achterwege, waar je die wel zou verwachten? Wees dan alert, het zijn signalen die kunnen duiden op borderline. Een heel nare stoornis, waarbij snel herkennen een wereld van verschil maakt, zo meldt RTLnieuws. Het is belangrijk om…

4 augustus 2016 – Mensen met Borderline symptomen ervaren vaak negatieve effecten op hun dagelijks functioneren. Dat is één van de conclusies van onderzoek van het Trimbos-instituut naar het vóórkomen van symptomen van de Borderline in de bevolking en de mate waarin deze symptomen gepaard gaan met functionele beperkingen. Ook werd gekeken in hoeverre hulp gezocht…

0,01 tot 4 procent van de Nederlandse volwassen bevolking verwondt zichzelf wel eens bewust. 65 procent tussen de 25 en 54 jaar komt hierdoor op de Spoedeisende Hulp terecht. Snijden, krassen of branden zijn de meest voorkomende manieren van zelfbeschadiging [1]. Toch wordt dit onderwerp vaak afgedaan als een relatief onschuldige ‘puberkwaal’. “Hoewel het thema de…