Studenten met lening hebben meer last van stress en prestatiedruk

Facebooktwitterlinkedinmail

29 januari 2019 – Studenten met een studielening zijn vaker extreem vermoeid en emotioneel uitgeput, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ISO.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wilde weten wat de effecten zijn van het leenstelsel op het studentenwelzijn. Het liet onderzoeksbureau Motivaction 563 studenten van hogescholen en universiteiten enquêteren. De helft van hen heeft een lening bij DUO: gemiddeld 450 euro per maand.

Hoge lat
Bijna drie kwart van de studenten die leent, voelt volgens de steekproef meer druk of heeft vaker klachten door het leenstelsel. De helft van hen is extreem vermoeid en 40 procent zegt “emotioneel uitgeput” te zijn. Ook maakt een vijfde zich zorgen over het krijgen van een burn-out. Studenten die lenen, hebben meer het gevoel dat ze snel moeten afstuderen vanwege de hoge kosten, dan niet-leners.

Een derde van de studenten met een lening ervaart zowel meer prestatiedruk als toegenomen psychische klachten (denk aan vermoeidheid, stress, depressie). Een even groot deel heeft last van toegenomen prestatiedruk maar ervaart niet vaker psychische klachten. 7 procent heeft alleen meer psychische klachten door het leenstelsel.

“Ik zie vaak af van nevenactiviteiten omdat ik mij zorgen maak over het oplopen van studievertraging en daarmee een hoge studieschuld”, is een van de stellingen die studenten voorgelegd krijgen. De helft van de leners herkent zich hierin. Hetzelfde geldt voor de stelling: “Ik zie vaak af van sociale activiteiten omdat ik mij zorgen maak over de kosten.” Het is niet duidelijk om wat voor sociale en nevenactiviteiten het gaat.

Opgewekt
Toch is de hele groep geënquêteerde studenten over het algemeen tevreden met zijn situatie. Zij geven hun leven gemiddeld een 7,3. De meesten zeggen op wekelijkse basis vooral opgewekt (79 procent) en ontspannen (77 procent) te zijn. Ook zegt drie kwart van de ondervraagden dat de mogelijkheid van lenen juist goed is. Zonder een leenstelsel kunnen sommigen namelijk helemaal niet studeren.

De steekproef is volgens het ISO het eerste landelijke onderzoek naar de relatie tussen studentenwelzijn en het leenstelsel. Er is al langer aandacht voor de vraag of lenen leidt tot psychische klachten bij studenten. ISO-voorzitter Tom van den Brink concludeert: “Lenen raakt studenten ook emotioneel. Dat is met dit onderzoek een feit geworden.” De studentenorganisatie vraagt de minister dit probleem dan ook te erkennen.

Minister Van Engelshoven betwijfelt of het leenstelsel invloed heeft op het welzijn van studenten. Zij heeft het RIVM gevraagd onderzoek te doen naar stress bij studenten. Dit voorjaar worden de resultaten verwacht.

Stress in Delft
De Delftse vakbond VSSD hield begin vorig jaar een enquête onder ruim negenhonderd TU-studenten om de ervaren stress in kaart te brengen. De oorzaken die studenten het vaakst  noemden waren: deadlines, tentamens en bindend studieadvies. De vakbond zag de percentuele stress door financiën iets sneller stijgen vanaf startjaar 2015 en meldt dat dat mogelijk komt door de invoering van het leenstelsel.

Lees hier het artikel over de enquête van de VSSD:
Een op de zes heeft hoge stress

HOP, Inge Schouten/ Delta, Connie van Uffelen

Bron: delta.tudelft.nl

Dit bericht is 3157 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail