Serious game ‘Silver’ moet psychische gezondheid bij jongeren versterken

Facebooktwitterlinkedinmail

30 april 2021 – Deze week is Silver gelanceerd; een serious game gericht op het versterken van de psychische gezondheid bij jongeren tussen 12 en 16 jaar.

Zelfdoding is een belangrijke problematiek in Vlaanderen. Bij jongeren tussen 15-19 jaar is suïcide de belangrijkste doodsoorzaak en suïcidepogingen komen ook zeer frequent voor in deze leeftijdscategorie, in het bijzonder bij meisjes. Aan de hand van de serious game ‘Silver’ wil het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP, UGent) preventief werken op de piek in suïcidale gedachten die optreedt rond 15-16 jaar. VLESP wil op een speelse manier een toegangspoort geven tot een beter begrip van het mentaal welzijn en zo bijdragen aan de universele preventie van suïcide bij jongeren.

‘Every cloud has a silver lining’

De serious game ‘Silver’ heeft zijn naam te danken aan het Engelse spreekwoord ‘Every cloud has a silver lining’ waarin de boodschap zit dat elke moeilijkheid of tegenslag ook een positieve uitkomst kan hebben. Deze boodschap komt naar voren doorheen de game.

Silver is een serious game waarin op een speelse manier gewerkt wordt op twee skills of vaardigheden, met name cognitieve coping (waarbij de focus ligt op het herkennen en aanpakken van denkgewoontes) en emotieregulatie (waarbij de speler emoties leert herkennen, begrijpen en ermee leert omgaan). Daarnaast is er ook indirect aandacht voor sociale en probleemoplossende vaardigheden. De theoretische inhoud van Silver is gebaseerd op de cognitieve gedragspsychologie.

“In deze tijden merken we hoezeer mentaal welzijn bij jongeren van belang is. Preventie is de beste manier om op lange termijn de geestelijke gezondheid van jongeren te versterken. Het aanbieden van de game Silver geeft jongeren de kans om inzicht te krijgen in belangrijke zaken omtrent mentaal welbevinden. Vlaanderen is hierin wereldwijd een voortrekker”, zegt Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn.

Game verbetert herkennen, benoemen en begrijpen van emoties

Aan de hand van een gerandomiseerde gecontroleerde studie werd nagegaan in welke mate Silver een effect had op het mentaal welzijn van jongeren en wat jongeren ervan vonden. Silver werd onderzocht bij 1128 leerlingen uit 10 verschillende scholen verdeeld over Vlaanderen. De leerlingen kwamen uit eerste en twee graad ASO, BSO, KSO en TSO.

De resultaten uit de studie van Silver toonden aan dat de game een positief effect had op emotie-regulatievaardigheden. Na het spelen van de game werden de jongeren namelijk beter in het herkennen, benoemen en begrijpen van hun emoties. Daarnaast werd er bij de jongeren een daling in de aanwezigheid van denkfouten gevonden. Bij de beoordeling van de game viel het op dat de jongeren aangaven een beter begrip te hebben van het verband tussen hun gevoelens, gedachten en gedrag en dat ze ook beter begrepen hoe anderen denken en zich voelen. Het feit dat ze de personages uit de game leuk vonden en zich konden inleven in de verhalen uit de game kan het effect van de game versterken en hen motiveren om de game te spelen.

“Onderzoek heeft aangetoond dat problemen met emotieregulatievaardigheden kunnen leiden tot psychische problemen. Silver werkt net op die basisvaardigheden in en kan zo een sterke preventieve werking hebben bij jongeren en hen weerbaarder maken” zegt Prof. Gwendolyn Portzky, UGent-professor en directeur VLESP.

Verspreiding game vooral via scholen

Silver is een serious game die een vrij gevoelig onderwerp behandelt. Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat er voldoende speeltijd nodig is om het beoogde effect van de game te verkrijgen. De verspreiding van de game zal dan ook voornamelijk binnen de schoolcontext gebeuren om zo de doelgroep goed te bereiken en een optimale impact van Silver te verkrijgen. Dit zal gebeuren aan de hand van een educatief pakket en vormingen.

“Aan de hand van Silver kunnen scholen werken op het mentaal welzijn van jongeren en hen tools geven om geestelijke gezondheid meer bespreekbaar te maken” zegt Prof. Gwendolyn Portzky.

Meer informatie

VLESP ontwikkelde Silver in samenwerking met CREATE.eu en met steun van de Vlaamse Regering; in opdracht van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Silver kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie met als doel een bijdrage te leveren aan de universele preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren. Voor de promotie en implementatie van Silver werd steun verleend door het VAF/Gamefonds.

Bekijk hier de journaalreportage over het smartphonespel “Silver” en een interview met professor Portzky.

Speel Silver >>

Bron; universiteit van Gent /  vrt.be  

Heb jij hulp nodig?
Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 113 (24/7 bereikbaar), 0800-0113 (24/7 bereikbaar) en 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

MEer weten over eendaagse suïcidepreventie training

Dit bericht is 2793 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail