Regionale Doorzettingsmacht: minder wachtenden ggz tussen wal en schip

Facebooktwitterlinkedinmail

17 maart 2022 – Vanaf 1 mei moet iedereen met psychische klachten voor wie er geen passend zorgaanbod is,  hulp kunnen inroepen om te zorgen dat die zorg er wél komt. Een nieuw escalatiesysteem legt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing veel sneller hoger. In het uiterste geval moet de minister voor Langdurige Zorg en Sport een besluit nemen hoe een concrete situatie moet worden opgelost. Dat hebben de ggz, huisartsen en zorgverzekeraars vastgelegd in de Handreiking Regionale Doorzettingsmacht (RDM).

De kern is een escalatiemodel: als een persoon met een specialistische zorgvraag aan de ggz tussen wal en schip dreigt te vallen omdat er geen passend aanbod is, kan er (boven)regionaal hulp worden ingeroepen  om samen tot oplossingen te komen.

De opdracht is om op te lossen, of op te schalen: eerst kijken de behandelaars of er elders in de regio plaats is. Zo nee, dan kijken ze ook buiten de regio. Als ook dat niet lukt, komt het op het bord te liggen van hun bestuurders. Komen ook die er niet uit, dan moet minister Helder zorgen voor een behandelplek.

“Met deze structuur om snel een oplossing te vinden als met spoed een ggz-plek nodig is, brengen we onze basis op orde”, zegt Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland. “Voor alle partners is duidelijk wat er van hen wordt verwacht om te zorgen voor passende zorg voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.”

Inzetten

Regionale Doorzettingsmacht is een van de manieren waarop de Landelijke stuurgroep Aanpak Wachttijden ggz de beschikbare capaciteit beter wil inzetten. Daarnaast werkt de stuurgroep aan oplossingen die structureel een eind moeten maken aan de vaak lange wachttijden waarmee ggz-cliënten al jaren tegenaanlopen. “Hiermee zijn we er nog niet”, waarschuwt Adema, “we moeten ook zorgen dat we capaciteit vrijspelen voor de specialistische ggz. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van preventief aanbod, want dan snijdt het mes aan twee kanten: voorkomen is beter dan genezen en we houden de specialistische ggz beschikbaar voor zorg vragen.”

Zie verder: https://wegvandewachtlijst.nl/handreiking-regionale-doorzettingsmacht-rdm-oplossen-of-escaleren

Bron: zn.nl 

Dit bericht is 1566 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail